Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Mina punkter var inte något debattinlägg utan en vedertagen förklaring av hur rättssystemet fungerar”

Debatt
Publicerad: 2012-10-01 14:10
Professor Hugo Tiberg

DEBATT/REPLIK – av av Hugo Tiberg, professor emeritus i sjö- och transporträtt

 

Min korta erinran om sanslös pressreaktion på Göran Lambertz skriverier om Quickaffären resulterade i ett 70-tal kommentarer på lite mer än ett dygn. Det kan inte komma på tal att svara på alla dessa inlägg, som visar starkt varierande insiktsfullhet, men kanske förväntas ändå några kommentarer. 

För de allmänt oförstående vill jag klargöra att mina fyra numrerade punkter inte är något debattinlägg utan en vedertagen förklaring av hur rättssystemet fungerar. Punkt 1 är resultat av att Sverige till gagn för domstolarnas självständighet sedan länge har ersatt en så kallad inkvisitorisk processordning, som ålade domstolarna att självständigt undersöka sakförhållandena, med en kontradiktorisk där bevis ska framläggas av parterna.

Flera inlägg, särskilt bland de insiktsfulla, ifrågasätter varför jag begränsar ”rättsskandal” till domstolsväsendet. Det har jag i och för sig inte gjort men mitt inlägg föranleddes av angreppen mot Göran Lambertz försvar av just vissa domar som han haft att bedöma såsom JK. Hur ärendena handlagts av de utredande instanserna tar jag inte ställning till, så mycket mindre som jag sett skilda framställningar om saken och pressens svallande enighet alltid väckt min misstanke.

Många har menat att Lambertz inte bara försvarat sitt gamla revir utan yttrat sig om det läge som nu omprövas. Jag har inte sett några tydliga sådana uttalanden av Lambertz men vänder mig mot en envis kritik, både från press och tyvärr även jurister, som ser hans uttalanden om de prövade målen som ett förord för att Quick borde fällas även idag. Jag har inte sett något av Lambertz som stödjer en sådan läsning.

Slutligen tycks det genomgående anses att Lambertz skulle ingå i ett ”lag” jämte bland annat åklagaren i tidigare mål i syfte att omkullkasta de nu inrullande friande avgörandena, något som skulle framgå av att det förekommit mailkontakter mellan de båda. För mig låter detta spekulativt, men jag vill passa på att upplysa drevkarlarna om att en jurist har anledning att kontrollera sina källor till de aktstycken han producerar.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: