Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Affärsjuridik

”Betydelsen av värdering av tillgångar vid offentligt ackord”

TEMA – av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet, gästprofessor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och föreståndare för Akademien för Insolvensrätt

”Osanna fakturor – HFD får inte bli tummelplats för särintressen”

REPLIK/DEBATT - av Rolf Granath, f.d. skatteombud hos Skatteverket

Personuppgifter riskerar att läcka ur socialtjänstens IT-system – ”det är illa, måste kunna vara trygg”

Känslig personlig information om individers missbruk,...

Styrelseledamöter döms till 37 miljoner i skadestånd för olaglig aktieöverlåtelse

Fyra styrelseledamöter måste betala 37 miljoner kronor...

”Håller inte tillfredsställande kvalitet” – Riksrevisionen granskar näringspolitiska insatser

För att statens resurser ska användas på ett så...

Advokat i bedrägeri- och förskingringshärva – dom på fyra års fängelse står fast

Tre män, varav en 64-årig man som var advokat när...

”Hård Brexit får stora och omedelbara konsekvenser för behandling av personuppgifter”

”Skatteverkets försök att skapa praxis genom felaktiga metoder drabbar enskilda”

”Trots fällningen i Europadomstolen – Sverige har inte ändrat lagen om skatteindrivning”

3,5 miljoner i skadestånd när IT-företag missade backup

All information gick förlorad när ett krypteringsvirus...

”Sällan läst något motsvarande” – skatteexperten om kritiken mot skatterådgivarnas informationsplikt

Kritiken mot förslaget om informationsplikt för skatterådgivare...

Oljebolag nekas miljonavdrag – handlar om skatteflykt

Ett bolag som handlar med olja nekas avdrag för betalningar...

”Svart-, vit-, eller grålistade – deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag och truster i Sverige”

”HFD:s dom om osanna fakturor – återigen en rejäl bakläxa för Skatteverket”

”Upphovsrättslagen från 1961 kunde inte förutse internet – EU-direktivet nödvändigt”

Skiljenämnden bröt mot egen handläggningsregel – HD upphäver domen

Högsta domstolen upphäver en skiljedom efter att...

”Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser – snart blir EU-direktivet svensk rätt”

VD skadeståndsskyldig – begick ekobrott i samband med företagsöverlåtelse

Hovrätten för Västra Sverige ålägger en VD att...

Arbetstagare som arbetade illegalt i Sverige får skadestånd för brott mot semesterlagen

Mannen, som vistades olagligt i Sverige, krävde skadestånd...

”HFD satte ner foten i ännu ett uppfostringsmål – bra att Skatteverkets bevisning underkändes”