Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Sällan läst något motsvarande” – skatteexperten om kritiken mot skatterådgivarnas informationsplikt

Nyheter
Publicerad: 2019-05-10 11:27
Foto: DJ och Christine Olsson/TT

Kritiken mot förslaget om informationsplikt för skatterådgivare har varit massiv ända sedan förslaget presenterades av utredaren. Nu har förslaget varit ute på remiss och flertalet av de tyngsta remissinstanserna är skarpt kritiska till förslagets otydlighet, ökade arbetsbörda för Skatteverket och risken för bristande rättssäkerhet. 

 

– Sällan har jag läst något motsvarande, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR till Dagens Juridik.

Det var i början av året som slutsatserna från utredningen om informationsplikt för skatterådgivare presenterades av regeringens särskilda utredare.

Reaktionerna mot förslaget lät inte vänta på sig och förslaget mötte snabbt skarp kritik, inte minst från några av utredningens egna experter, som bland annat ansåg att en sådan lagstiftning skulle göra skatterådgivare till angivare.

Nu har förslaget varit ute på remiss, och även här har kritiken mot förslaget varit massiv. 

Ökad rapportskyldighet
I korthet innebär förslaget en ökad rapporteringsskyldighet för skatterådgivare när det kommer till såväl gränsöverskridande som inhemska skattearrangemang.

Kritiken har bland annat riktats mot att utredningsförslaget är mer långtgående än det EU-direktiv som finns, där inga krav på rapporteringsskyldighet kring inhemska ”arrangemang” finns.

Förslaget är otydligt

Såväl Svea Hovrätts president, Anders Perklev, som representanter från Stockholms universitet anser, bland annat, i sina remissvar att förslaget är otydligt.

Anders Perklev pekar bland annat på att begreppet ”arrangemang” inte är definierat, trots att det i allmänt språkbruk är relativt obetydligt och har en annan innebörd än skatteupplägg. 

Liknande kritik kommer även från Kammarrätten i Göteborg och Näringslivets regelnämnd.

Från Stockholms universitets sida befarar man att Skatteverket kommer att ”översköljas av i praktiken obehövlig information”. 

Advokatsamfundet mycket kritiskt
Även Advokatsamfundet riktar skarp kritik mot förslaget och anser att det, vid tillämpning, riskerar att ”eliminera grundläggande rättsstatliga intressen såsom sekretess, kundlojalitet och oberoende gentemot staten”. 

Advokatsamfundet avstyrker därför förslaget i sin helhet. 

”Glad att jag tagit till brösttonerna”
Hans Peter Larsson säger till Dagens Juridik att han sällan, eller aldrig, läst något motsvarande i fråga om kritiska remissvar. 

 – Jag är glad att jag har tagit till brösttonerna tidigare.

– Det är närmast sorgligt att betänkandet lagts fram, att man inte gjort halt och fokuserat på det Sverige åtagit sig att implementera. Som exempel har någon ekonom inte varit knuten till utredning. Say no more, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR till Dagens Juridik.


Dela sidan:
Skriv ut:


William Eriksson
william.eriksson@blendow.se