Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Personuppgifter riskerar att läcka ur socialtjänstens IT-system – ”det är illa, måste kunna vara trygg”

Nyheter
Publicerad: 2019-05-23 13:23
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Känslig personlig information om individers missbruk, ekonomi och familjesituation riskerar att läcka ut från socialtjänsternas it-system. Anledningen är att många kommuner inte försäkrar sig om skyddet för känsliga personuppgifter. Det framgår ur Socialstyrelsens nya rapport om e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019.

 

– Det är illa. I takt med att digitaliseringen ökar måste man kunna känna sig trygg med att ens personuppgifter är skyddade.

– Att informationssäkerheten brister kan bero på att det är förenat med stora kostnader att införa nya, säkrare, inloggningssystem, att frågan ofta berör flera kommunala förvaltningar och är komplex, säger Dick Lindberg, utredare vid Socialstyrelsen.

Känsliga personuppgifter med svagt skydd
Enligt Socialstyrelsen är de personuppgifter som hanteras av socialtjänsten lika känsliga som de personuppgifter som hanteras inom hälso- och sjukvården. Personuppgifterna kan exempelvis handla om missbruk, familjesituation, fysiska och psykiska funktionshinder, och om ekonomi.

Eftersom personuppgifterna är så pass känsliga är det enligt Socialstyrelsen mycket viktigt att endast behöriga personer får tillgång till dem. För att garantera det krävs en s.k. stark autentisering eller en säker behörighetsidentifikation genom tvåfaktorsinloggning.

Enligt Socialstyrelsens granskning är det dock endast 13 procent av kommunerna som säger att de har en stark autentisering för samtliga system som behandlar personuppgifter.

Granskningen visar att hälso- och sjukvårdspersonal använder stark autentisering när de arbetar i systemen för personuppgiftsbehandling i 93 procent av kommunerna. Men inom socialtjänstens verksamheter, som hemtjänsten, är siffran mellan 24 och 32 procent beroende på verksamhetsområde.

Teknikanvändningen ökar
Enligt Socialstyrelsen visar årets uppföljning av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna även att användningen av välfärdsteknik ökar. Exempel på välfärdsteknik är kameror för tillsyn i hemtjänsten, gps-larm, passiva larm och sensorer. Enligt Socialstyrelsen rör det sig dock i nuläget om en långsam ökning och mindre pilotverksamheter.

– Fler kommuner köper in teknik för att testa i framför allt äldreomsorgen, men det sker i ganska liten omfattning. Den största förändringen är att 91 procent av alla trygghetslarm numera är digitala. För sex år sedan var 14 procent digitala, säger Dick Lindberg.

Användningen av teknik skiljer sig också stort åt mellan kommunerna. Enligt Socialstyrelsen finns det i dagsläget 1 030 gps-larm inom äldreomsorgen i landet, men dessa är fördelade på ett fåtal kommuner.

Allt fler kommuner börjar också erbjuda e-tjänster inom socialtjänsten. Exempelvis har 29 procent av kommunerna infört möjligheten att söka ekonomiskt bistånd digitalt. År 2017 var motsvarande siffra enbart 9 procent. Det har även blivit vanligare att anställda inom hemtjänsten utför dokumentation mobilt.

Mer kunskap efterfrågas
Men trots att teknikanvändningen ökar visar Socialstyrelsens granskning att färre kommuner än tidigare har säkrat alla system för personuppgiftsbehandling.

Enligt Socialstyrelsen kan en anledning vara att kommunerna fått en mer kritisk syn på hur man hanterar personuppgifter i och med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i fjol.

Nu efterfrågar Socialstyrelsen mer kunskap om de aktuella regelverken för personuppgiftsbehandling.

– Kommunerna behöver bli bättre på att tillämpa det regelverk som finns på området genom att till exempel ställa högre krav på informationssäkerheten när de upphandlar nya system där personuppgifter behandlas, säger Dick Lindberg.


Dela sidan:
Skriv ut:


Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se