Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Håller inte tillfredsställande kvalitet” – Riksrevisionen granskar näringspolitiska insatser

Nyheter
Publicerad: 2019-05-23 07:27
Foto: Jonas Ekströmer/TT

För att statens resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt är det viktigt att utvärdera om näringspolitiska insatser uppnår sina mål. Det rapporterar Riksrevisionen, som nu granskar kvaliteten statliga näringspolitiska utvärderingar gjorda av SCB, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Vinnova och Almi.

 

– En av de frågor som granskningen ska besvara är om det finns det tecken på att dåligt utförda utvärderingar har legat till grund för näringspolitiska insatser, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Positiva samhällsekonomiska effekter
Enligt Riksrevisionen är det viktigt att utvärdera näringspolitiska insatser för att nå näringspolitikens mål och för att statens resurser ska användas så effektivt som möjligt.

Att utvärderingarna håller en hög kvalitet lyfts också fram som viktigt.

Enligt Riksrevisionen leder väl utförda effektutvärderingar till välinformerade beslut, vilket kan ha positiva samhällsekonomiska effekter, medan dåliga effektutvärderingar kan leda till misshushållning med statliga medel.

Riksrevisionen granskar utvärderingar
Nu inleder Riksrevisionen en granskning av hur nyttiga de näringspolitiska utvärderingarna av näringspolitiken varit. Granskningen undersöker utvärderingar som utförts eller initierats av SCB, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Vinnova och Almi, och fokuserar särskilt på utvärderingarnas kvalitet och användning.

Enligt Riksrevisionen initierades granskningen på grund av ”indikationer på att utvärderingar av näringspolitiken inte alltid håller tillfredsställande kvalitet”.

Resultatet av granskningen planeras att publiceras i februari 2020.


Dela sidan:
Skriv ut:


Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se