Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Officiellt har åldersutredningarna börjat – men resultatet av nya ordningen kommer dröja”

Debatt
Publicerad: 2017-03-27 10:08

KOMMENTAR – av advokat Anna Ekvall, advokatfirman Juristhuset

 

Den 27 februari skrev jag i en debattartikel i Dagens Juridik om att fler ensamkommande ungdomar sannolikt riskerar att hinna fylla 18 år när Migrationsverket beslutat att stoppa handläggningen av alla ärenden där en ungdom kan komma att bli föremål för en åldersutredning.

I artikeln hänvisade jag till de redan långa väntetiderna hos Migrationsverket och det stora trycket på asylenheterna runt om i landet som gör de ungas asylprocess särskilt sårbar för förändringar. Enligt Migrationsverket väntade då över 19 000 ensamkommande barn på sina asylbeslut.

Rättsmedicinalverket har sedan dess tryckt på startknappen för den nya ordningen där Migrationsverket åter står som beställare av de medicinska åldersbedömningarna.

Även om arbetet med åldersutredningarna nu officiellt har påbörjats kommer det sannolikt dock att dröja länge innan alla ensamkommande ungdomar, vars ålder ifrågasätts av Migrationsverket, hinner utredas och vi ser resultatet av den nya ordningen.

Migrationsverket ska först ta kontakt med ungdomen och god man för att inhämta samtycke till att en utredning företas. Efter det ska Migrationsverket beställa en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket.

Den unge och god man bokar sedan tid för två undersökningar på anvisade vårdställen, en tandröntgen och en knäledsröntgen. Resultatet ska sedan skickas till en rättsläkare på Rättsmedicinalverket som ska upprätta ett rättsmedicinskt utlåtande.

Utlåtandet skickas sedan till Migrationsverket för behandling innan beslut kan fattas i asylärendet. Enligt Migrationsverket kan det röra sig om 3 000 upp till 14 000 ungdomar som kan bli föremål för en medicinsk åldersutredning.

Rättsmedicinalverket kommer enbart att behandla ett begränsat antal ärenden de första veckorna, säger man på sin hemsida.

 

 

Advokaten Anna Ekvall är specialiserad inom områdena Barn, HBTQ och Migration. Hon företräder ensamkommande barn som ansöker om asyl i Sverige, barn och unga som blivit utsatta för eller bevittnat våld och som omhändertas enligt LVU och LVM samt i vårdnadstvister.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: