Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Barnen borde ha rätt till egen advokat vid vårdnadstvister”

Debatt
Publicerad: 2017-05-18 11:51

DEBATT – av advokat Anna Ekvall, advokatfirman Juristhuset

 

Det är dags för barnen att få egna ombud och bli parter i sina egna vårdnads-, boende- och umgängesmål.

Vårdnad, boende och umgänge om barn är någonting som berör många – både barn och vuxna. Det är någonting som man pratar om inom familjen, med vänner och med kollegor på arbetsplatsen. Vad det däremot pratas mindre om är barnen.

Inte sällan uppkommer situationer där barnets föräldrar av någon anledning inte kommer överens om vårdnaden, boendet och umgänget för barnet. Då uppstår vad vi kallar en vårdnads-boende- eller umgängestvist.

Många gånger så löses denna av föräldrarna själva men det är inte ovanligt att man behöver ta hjälp av Familjerätten i sin kommun eller av domstol för att nå en lösning kring barnet. I detta läge kan ombud – vanligen en advokat eller jurist – för vårdnadshavarna komma att förordnas av domstolen. Barnet förblir dock utan ombud.

Ombuden för respektive förälders talan i målet vid en så kallad muntlig förberedelse och i vissa fall en huvudförhandling i domstolen. Föräldrarna framför genom ombuden exempelvis varför vårdnaden om barnet bör tillfalla just dem eller varför barnet bör vara boende hos den ena eller andra föräldern.

Ibland närvarar ombuden tillsammans med föräldrarna på samtal hos Familjerätten eller genom egna av ombuden sammankallade möten. En skriftlig utredning om familjesituationen kan ingå i domstolens beslutsunderlag där barnet självfallet ingår som en del.

Barnet har däremot ingen möjlighet att vare sig personligen eller genom ombud närvara och yttra sig vid domstolsförhandlingarna eller i samtalen hos Familjerätten. Detta trots att det är barnet som det ”förhandlas” om.

Barn i vårdnads-, boende- och umgängesmål behöver ett ombud med särskild kunskap att företräda barn och som ser till de barnspecifika behoven – ett ombud som sammanträder och förbereder målet tillsammans med barnet på ett sätt som är anpassat för barn, som utreder barnets inställning i vårdnad-, boende- och umgängesfrågan och som framför denna till domstolen.

Ombudet bör även vara ett stöd för barnet genom hela processen och en person genom vilken förhandlingarna med övriga iblandande aktörer förs så att barnet på så sätt slipper inta rollen som budbärare mellan exempelvis föräldrar, vilket annars inte är ovanligt i mål som dessa.

Barnombud – likt de som förordnas i mål om omhändertagande av unga, för unga brottsoffer och ensamkommande barn som söker asyl – skulle mycket väl kunna förordnas även för barn i vårdnad-, boende- och umgängesmål. Det skulle göra stor skillnad för barnen och på ett större sätt än idag svara mot principen om barnets bästa.

 

Anna Ekvall är specialiserad inom områdena barn och familj. Hon företräder vuxna och barn som är misstänkta för eller utsatta för brott, som ansöker om rätt att bo eller arbeta i Sverige eller som berörs av tvångslagstiftningarna LVU, LVM, LRV eller LPT samt i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: