Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt

HD: Europakonventionen gör staten skadeståndsskyldig

Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan

Kammarrätten gör rimlighetsbedömning om nollklassning

Man med sömnsvårigheter har rätt till hel sjukersättning

Jämförelse med föregående års inkomstdeklaration kan resultera i ett lägre skattetillägg

Lagen om skydd för företagshemligheter ses över

Borgensåtagande till närstående företag ansågs vara utgift för att förvärva och bibehålla kostnader

Samma ägare – inget krav för fiskeristöd

Läkemedelsverket måste lämna ut rapport om antalet avlidna vid Pfizer-läkemedelstudie

Återkommande anställningar ger rätt till arbetslöshetsersättning

Botniabanan får gå genom värdefullt naturområde

Marknadsföringen av Zon-gel var till stor del ovederhäftig

50-årig kvinna får adoptera 5-årig pojke från Zambia

Felaktig firmaregistrering gav 10 000 kronor i skadestånd

SVT fick inte sända det sponsrade programmet Snowmagasinet Richter

Sjuksköterska mister legitimationen pga narkotikabrott

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Anmälningsplikt för resande med kontanta medel som överstiger 10 000 euro

Släpp in fler unga jurister på domarbanan!

Calle Jonsson får inte konsulärt bistånd för prövning i grekisk domstol