Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Juristutbildningen och internationaliseringen – vad krävs för att möta morgondagen?”

Debatt
Publicerad: 2018-02-16 08:26

DEBATT – av Rui Johnson Petri, jur. stud. Lunds universitet och kommunikationsansvarig för International Week 2018 vid Juridiska Föreningen

 

Oavsett vad man tycker om internationaliseringen av juridik så är den oundviklig. Självklart är det viktigt att man får en gedigen utbildning inom svensk rätt men man kan inte att blunda för det faktum att juridik inte enbart är ett nationellt ämne.

Världen blir alltmer global och digitaliserad och samarbeten sträcker sig över gränser och kontinenter. De nationella reglerna har oftast utvecklats ur en internationell kontext som är viktig att vara medveten om.

Detta är framförallt viktigt med hänsyn till att cirka 70 procent av svensk lagstiftning härrör från EU-rätt men också för att Sverige har skrivit under på flera internationella åtaganden som direkt eller indirekt påverkar lagstiftningen.

Mot bakgrund av detta blir det viktigt att i större utsträckning belysa de internationella aspekterna av juristprogrammet.

Att ge de internationella aspekterna av juristprogrammet en starkare ställning är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Rättsområden som exempelvis migration, miljö och mänskliga rättigheter kräver juridiska lösningar på en internationell nivå.

För att studenter ska få en fördjupad förståelse kring dessa ämnen måste en nyanserad diskussion föras. Att diskutera sådana frågor hjälper studenter att placera juridiken i ett globalt perspektiv och bena ut de uppfattningar och värderingar vi har och bedömer vår omvärld med.

En ökad förståelse av omvärlden ger också en bredare och fördjupad kunskap om den nationella rätten eftersom likheter och skillnader mot andra rättssystem placeras in i en större kontext och gör jurister mer konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad.

Men trots internationaliseringen av juridik som ämne upplevs juristprogrammet ibland som begränsande när det gäller internationella karriärmöjligheter. För många kan det kännas som att en svensk juristexamen enbart leder till jobb innanför Sveriges gränser och att möjligheterna till att göra karriär utomlands är förhållandevis små – exempelvis inom EU, FN och hos utländska privata eller statliga företag.

Men oftast är det inte insikten om själva möjligheten till ett utomlandsjobb som saknas. Snarare finns det en avsaknad av kunskap om processen och vägen dit.

Därför är det viktigt att kunskapen om hur en internationell karriär kan se ut konkretiseras genom att studenter får träffa internationellt praktiserande jurister, utbildade i Sverige, och höra hur deras karriär har sett ut eller prata med internationella arbetsgivare om vad de letar efter vid rekrytering.

Även andra aspekter gör det väsentligt att höja blicken. Att lyfta fram internationella juridiska frågor är inte begränsat till att det befintliga samspelet mellan nationell och internationell juridik.

De internationella perspektiven är även viktiga för att kunna hantera de juridiska utmaningarna som föds av den framskridande teknologiska utvecklingen.

Förra året gick den första International Week av stapeln på Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet. Det var ett nytt initiativ framtaget av två juriststudenter, Henna Kjellberg och Elina Hammarström, som såg ett intresse av ett ökat internationellt perspektiv på juristprogrammet.

International Week genomfördes av Juridiska Föreningen och utformades med syfte att belysa de internationella aspekterna av juristprogrammet och för att öka medvetenheten om internationella frågor.

Tanken var också att bistå studenter med information och inspiration om vilka internationella möjligheter som finns efter en svensk juristexamen.

Under International Week i år kommer nya, outforskade internationella rättsområden att diskuteras som exempelvis ”Legal Artificial Intelligence.” Det vill säga – hur ser rättsutvecklingen ut i samband med framstegen inom artificiell intelligens?

Att ge de internationella aspekterna en starkare ställning i juristprogrammet är viktigt för att bättre rusta morgondagens jurister som ska verka i en alltmer internationaliserad värld.

Sedan uppkommer frågan om hur det internationella perspektivet ska inkorporeras i utbildningen. Ska det till exempel handla om enstaka kurser eller en genomsyrande aspekt?

Detta är förstås en vidare diskussion – kanske påbörjas den redan under detta års International Week.

 

International Week 2018 genomförs av Juridiska Föreningen på Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet mellan 19-22 februari.

Besök vår FB-sida för mer information.

 

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: