Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Expertkommentar

”Individens fri- och rättigheter krävde denna dom – en rimlig dispens från strandskyddet”

”En ny visselblåsarlag – men vad betyder den egentligen?”

”HD ger enskilda nya möjligheter att anlita advokat för att försvara sin egendom mot staten”

”Vem ska betala för den gemensamma bostaden när ena parten flyttar efter separation?”

”En helt ny patentlag! Eller?”

”Personalliggare i byggbranschen – välkommen lag som ställer nya krav på tillämpning”

”Konkurrensklausuler i anställningsförhållande – vad kan man avtala om?”

I denna expertkommentar i immaterialrätt från Blendow...

”Ny dom från Europadomstolen kan öppna för många nya resningar i HD”

”Måste ett ombud nödvändigtvis dela sin klients åsikter – när klienten är ett barn?”

”Helt nya bestämmelser om patent trädde i kraft i somras – här är de viktigaste ändringarna”

”Fördjupad samverkan mellan Skatteverket och företag har inte stärkt rättssäkerheten”

”Mord, livstid och valtid – inte lätt att hitta substantiella svar på regeringens svängning”

”Beskattning av riskkapitalister i Sverige – Nordic Capital först ut bland private equity-målen”

”Inga silkesvantar när HD bedömer statens skadeståndsansvar för oaktsam rättstillämpning”

”Det mest betydelsefulla verktyget vid bevisvärdering är trots allt domarens intuition”

”HD nationaliserar Europakonventionen och ger besked om en ny arbetsordning till alla domare”