Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Aktuella rättsfall

”Vinst för en ’tillräckligt bra’ förälder – ett slag i ansiktet på barnen”

”Trots fällningen i Europadomstolen – Sverige har inte ändrat lagen om skatteindrivning”

”Hovrättens dom väckte känslor i media – men är en vinst för barnens rätt till sina båda föräldrar”

”Svart-, vit-, eller grålistade – deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag och truster i Sverige”

”HFD:s dom om osanna fakturor – återigen en rejäl bakläxa för Skatteverket”

”HFD satte ner foten i ännu ett uppfostringsmål – bra att Skatteverkets bevisning underkändes”

”Nej, HD skrotade inte påståendedoktrinen i Belgor-målet – även om det hade varit en välgärning”

”Domar om osanna fakturor inga skamstraff – utan skamdomar för HFD”

”Har varit en udda fågel – HD skrotar påståendedoktrinen inom skiljedomsrätten”

”Straffrabatt för mamma som inte visste att barnaga är förbjudet i Sverige… här gick domstolen vilse”

”Måste göra åklagarrollen mer känd” – Sveriges första kvinnliga riksåklagare i Veckans Juridik

Åklagarna ska ta ett steg fram och göra åklagar-rollen...

”Regeringen borde aldrig ha avskedat Maria Ågren – därför vinner hon i Arbetsdomstolen”

”Det gör ont i polishjärtat när vi måste prioritera – men vi har gängskjutningarna…”

”Effekten av HFD:s dom – alla har rätt att få sekretessmål prövade i HFD”

”Partisk praxis kring beskattning av lägenhetsaffärer som näringsverksamhet – det behövs prejudikat”

”Justitierådets brott och bristande domaretik är allvarligt – borde skiljas från sitt uppdrag”

”Oerhört viktigt att inte ingripa i onödan” – JK om svårigheterna med tryck- och yttrandefrihetsmålen

Tryck- och yttrandefrihet är grundvalar för demokratin...

”Jag ska se till att myndigheterna sköter sig” – och snart finns nya JK på Twitter

”Man kan tycka vad man vill om hennes åsikt men hon förtjänar respekt – svårt debattera sexbrott”

”Efter HFD:s dom – överdrivet tonläge om förbudet mot att fakturera styrelsearvoden från eget bolag”