Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt

Läkemedelsverket måste lämna ut rapport om antalet avlidna vid Pfizer-läkemedelstudie

Återkommande anställningar ger rätt till arbetslöshetsersättning

Botniabanan får gå genom värdefullt naturområde

Marknadsföringen av Zon-gel var till stor del ovederhäftig

50-årig kvinna får adoptera 5-årig pojke från Zambia

Felaktig firmaregistrering gav 10 000 kronor i skadestånd

SVT fick inte sända det sponsrade programmet Snowmagasinet Richter

Sjuksköterska mister legitimationen pga narkotikabrott

Släpp in fler unga jurister på domarbanan!

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Anmälningsplikt för resande med kontanta medel som överstiger 10 000 euro

Calle Jonsson får inte konsulärt bistånd för prövning i grekisk domstol

Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor

Det ska inte ta 5 dagar för ett brev att komma fram

Om föräldraskap vid assisterad befruktning