Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt

Fosterhems- och barnhemsbarn vanvårdas

Offentliganställds namnuppgift allmän handling

Åklagare blir ny Jämo

Förbjudet att vistas nära anstalt

Oumbärligt om Juridikens Begrepp

Konkurrensverket ansvarar för tillsyn av offentlig upphandling

Mindre risk för fukt och vattenskador

Annullering av utsläppsrätter sekretessbeläggs

Fel att stänga av gymnasieelev

Barns ställning inom socialomsorgen ska stärkas

JK granskar inte hantering av folkpartiskandalen

När lagens vallar brister

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skiljs åt

Katastrofkommissionen kritiserar Statsrådsberedningen

Elektroniskt informationsutbyte ger snabbare handläggning

Större möjligheter att välja gymnasium

HD ändrar utmätningspraxis

En effektivare lag om elektronisk kommunikation

Kommunens krav för färdtjänst otillåtet

Nya TV-regler för produktplacering och reklam