Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Viktigare med rimlig bevisvärdering än kronvittnen och anonyma vittnen”

Debatt
Publicerad: 2019-03-18 11:58

DEBATT – av Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis

 

Bland annat chefsåklagare Thomas Ahlstrand har kämpat hårt för att polis och åklagare skall få bättre verktyg (se bl. a. Dagens Juridik 2019-02-12). Nu öppnar sex av åtta partier i riksdagen för lagändring så att kronvittnen kan bli tillåtna.

Motståndet från jurister och Advokatsamfund har dock varit massivt. Återigen tar man till argumentet rättssäkerhet. Det har man använt mot i stort sett allt som skulle ha underlättat brottsuppklarning – framförallt kameraövervakning och datalagring.

Trots att man nu släppt ordentligt på detta har desperationen medfört att politikerna tvingats att ta till straffskärpningar och fler poliser för att klara upp fler brott och för att komma åt gängkrigen och den grova kriminaliteten. Detta har misslyckats framför allt då det gäller gängkrigen.

Trots att bevisningen i de så kallade Mariehällsärendet och Östbergaärendet varit fullständigt oöverträffade räckte den inte. Det ter sig fullständigt orimligt för vanliga människor. Från att kunna döma till långa fängelsestraff utan teknisk bevisning har nu pendeln svängt så att inte ens teknisk bevisning räcker trots att hela brottsbilden är fullständigt klarlagd.

Tidigare  kunde man döma för ”gemensamt och i samförstånd.” Märkligt nog räckte det fullt ut då det gällde dådet på Vårväderstorget trots sämre teknisk bevisning.

Då kan man fråga sig hur kronvittnen och anonyma vittnen skulle förändra situationen. Tyvärr tror jag att dessa förslag bara är uttryck för den desperation som råder. Jag tror inte att varken inblandade eller vittnen är intresserade av den lösningen.

Det är ganska lätt att ta reda på vilka som ligger bakom sådana uppgifter och då är det samma hotbild som med den nuvarande ordningen. Istället måste man tillbaka till en rimlig bevisvärdering.

Då det gäller Mariehällsärendet och Östbergaärendet finns det enligt min uppfattning inget rimligt tvivel  kring skulden. Den samlade bevisningen är kompakt och entydig. De friande domarna är fullständigt ologiska och orimliga och en katastrof för den fortsatta bekämpningen av dessa samhällsfarliga brott.

Tidigare var både fingeravtryck och DNA närmast oantastlig bevisning men inte längre. Istället kommer en ny frälsning som innebär ”familjesökning på DNA” som alla sätter sitt hopp till. Vi behöver nog inte vänta länge tills även den möjligheten torpederas

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 


 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: