Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Det finns mycket att vinna på en jämställd advokatbransch”

Debatt
Publicerad: 2019-03-08 07:24

DEBATT – av Sofia Andersson, ordförande Justitiapriset, och Jenny Kallerman 2:e vice ordförande Jusek och juryledamot Justitiapriset

 

Varje år de senaste åren har kvinnor varit i majoritet bland nyexaminerade jurister och även bland nyanställda jurister på advokatbyråer. Bland delägare och VD:ar dominerar dock männen stort.

Många brukar säga att jämställdheten kommer lösa sig själv om någon generation. Advokatbranschen är dock en av de branscher där förändringen går som trögast. Vi måste tillsammans se till att förändringen sker här och nu – och som tur är har den redan startat.

Karaktäristiskt för verksamma jurister är att de sällan är missnöjda med sitt jobb. De flesta tycker att jobbet är viktigt för att göra livet meningsfullt och att det utförda arbetet känns meningsfullt för andra. Men nya siffror publicerade i rapporten ”Hur mår jurister på jobbet?” som är framtagen av Jusek visar också att många jurister upplever negativ stress, inte hinner återhämta sig efter en period med mycket jobb och har svårt att sova på grund av tankar på jobbet.

Samma rapport visar också att de könsmässiga skillnaderna i arbetsmiljö är stora. Fler kvinnor än män anser att jobbet kräver så mycket att övriga livet påverkas negativt, fler kvinnor upplever negativ stress och färre kvinnor upplever att de hinner med arbetet på ordinarie arbetstid.

Det ligger nära till hands att anta att ovanstående bidrar till den sneda könsfördelningen framför allt på högre positioner hos advokatbyråer. Många kanske inte vill eller rentav vågar ta ett kliv upp på karriärstegen.

Lägg dessutom till anledningarna bakom uppropen #medvilkenrätt och #upptillbevis och det blir uppenbart att något måste göras åt den kultur som alldeles tydligt finns på sina håll i branschen.

Att främja jämställdhet i advokatbranschen är viktigt och rätt för att alla ska ha likvärdiga möjligheter att verka i sektorn. Men det finns också annat att vinna på exempelvis en jämn könsfördelning.

Med mångfald bland de anställda är det enklare att förstå fler kunder. Kunder börjar också ställa krav på att byråerna klarar jämställdheten.

Tidigare i år kunde vi läsa om en norsk storbank som har fastställt ett krav på att bara köpa in juridiska konsulttjänster från företag som prioriterar jämställdhetsarbete och därmed sa upp sin advokatbyrå.

Och kanske det viktigaste argumentet – nya jurister kräver det. Dagens juriststudenter vill jobba på en jämställd arbetsplats med bra arbetsvillkor och vågar ställa de kraven.

Det finns dock anledning att vara hoppfull. Allt fler byråer får upp ögonen för utmaningarna branschen står inför. Det blir allt enklare att som arbetsgivare göra bra, medvetna val. Det finns också många kvinnliga förebilder värda att lyfta fram.

Dessutom är vår uppfattning att myten om att kvinnor i advokatbranschen inte håller varandra om ryggen, inte är annat än just en myt idag.

Justitiapriset, advokatbranschens jämställdhetspris, grundades för att framhäva advokatbyråer som aktivt arbetar för en mer jämställd arbetsplats och premiera de goda exempel som finns.

Vi tror att förändring sker snabbast genom att använda sig av morötter i form av pris snarare än piskor i form av kravlistor. Därför utser vi i år förutom den advokatbyrå som jobbar bäst med jämställdhet också en person som på ett framgångsrikt sätt jobbat för att främja jämställdhet i juristbranschen, till Årets Justitia.

Vi vill tacka alla advokatbyråer som anmält sig till Justitiapriset och alla som nominerat någon till Årets Justitia. Genom att uppmuntra alla förbättringar som sker på andra ställen än bara på pappret, och uppmuntra varandra, kan vi bygga en advokatbransch där alla kan verka på likvärdiga villkor.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: