Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Foyen

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher. Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Senaste nytt från Foyen

Foyen har biträtt NTR vid investering i 20 vindkraftverk i Jönköping

Foyen biträder Hub park AB vid exploatering av ny stadsdel vid Ellstorp i Malmö

Foyen flyttar till nya lokaler i Stockholm

Foyen Advokatfirma har tecknat ett nytt hyresavtal...

Högsta domstolen klargör var gränsen går för kommuners skadeståndsskyldighet vid kränkande behandling av elever i skolan – eller?

Den 3 juli 2020 kom Högsta domstolens dom i det uppmärksammade...

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Högsta domstolen

Foyen är medförfattare till ny bok om entreprenadformen Partnering

Foyen har biträtt vid förvärv av fastighet och ingående av entreprenadkontrakt

Foyen har biträtt Mandalay Resources i samband med 655 MSEK kreditavtal

Foyen rekryterar Ekonomichef från Maersk koncernbolag Svitzer

Foyen gör topprekrytering inom fastighetsrätt

Foyen stärker advokatbyråns erbjudande inom fastighetsrätt...

Stadsutveckling Gamlestaden – Foyen har framgångsrikt biträtt Göteborgs Stad i tillståndsprocessen i Gamlestaden

Maria Wallenborg Ekdahl ny VD för Foyen

Foyen har biträtt Stena Renewable vid investering i den största vindparken i södra Sverige hittills

Foyen biträder Sollentuna Stadshus vid försäljning till John Mattson

Foyen har framgångsrikt biträtt entreprenör i Hovrätten

Foyen biträder Coop Värmland vid försäljning till Riksbyggen

Foyen biträder JSB med 10-årigt ramavtal med Rikshem

Foyen medlem i BIM Alliance

Foyen har biträtt vid försäljning av IGDB (Internet Game Database)

BULLERDOMAR KAN FÅ STORA KONSEKVENSER