Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Foyen den 6 februari, 2020

Stadsutveckling Gamlestaden – Foyen har framgångsrikt biträtt Göteborgs Stad i tillståndsprocessen i Gamlestaden


Visionsbild från White arkitekter.

För att möjliggöra en stadsutveckling i Gamlestaden har Göteborgs Stads Fastighetsnämnd ansökt om tillstånd avseende rivning och nybyggnation av ett antal broar m.m. Foyen har framgångsrikt biträtt Staden i processen och tillståndsdomarna har nu vunnit laga kraft.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har meddelat fyra tillståndsdomar som berör Gamlestaden vilka ger Göteborgs Stads Fastighetsnämnd tillstånd till alla åtgärder som Staden ansökt om. Tillståndsdomarna avser rivning av äldre broar och anläggande av nya broar m.m. som en del av den stadsutveckling som pågår i Gamlestaden.

Foyen har biträtt Göteborgs Stads Fastighetsnämnd med tillståndsprocessen genom delägare Pia Pehrson, advokat Caterina Carreman, biträdande jurist Mikael Jonasson och paralegal Sara Hedström.

För mer information kontakta:
Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen
073-322 84 42, pia.pehrson@foyen.se


Dela sidan:
Skriv ut: