Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Foyen den 17 oktober, 2019

Foyen medlem i BIM Alliance

Foyen Advokatbyrå är medlem i BIM Alliance, en förening som driver frågor som rör digitalisering av samhällsbyggande.

Digitalisering av byggprojekt är inte en framtidsvision, utan är en metod som används idag och allt oftare i byggprojekt både i Sverige och internationellt. BIM – Building Information Model – innebär alltså digital strukturerad informationshantering i alla skeden av samhällsbyggnad, såväl projektering, som under entreprenad men även i förvaltningsskedet. Detta sätt att arbeta ställer nya och höga krav på beställare och entreprenörer men också jurister. Eva Westberg Persson, delägare och specialist på entreprenadrätt menar att det är nödvändigt att vara insatt i både tekniken och juridiken kring dessa modeller och arbetssätt för att nu och i framtiden kunna bistå våra klienter än mer effektivt såväl i avtalsskrivning som i tvister.

– För att kunna bistå våra klienter på bästa sätt är det nödvändigt att vi förstår hur klienten faktiskt arbetar, både om vi hjälper till i avtalsskedet, eller om vi bistår under projektering och entreprenad. Förstår vi informationen och det sätt som denna presenteras på i en BIM-modell, kan vi också på ett effektivare sätt bistå våra klienter i en tvist. Vi ser därför det som en viktig del av vår verksamhet att vara engagerade i BIM Alliance, för att aktivt ta del av utvecklingen och de frågeställningar som digitaliseringen medför, inte minst ur ett juridiskt perspektiv. Vi ser också att digitaliseringen ger våra klienter möjligheter att förbättra sin affär och drivs av ett intresse att sprida kunskap kring BIM.

Sara Malmgren, advokat och ansvarig för Foyens IT-avdelning, ser det som ett naturligt steg för Foyen att vara i framkant när det gäller digitaliseringen inom samhällsbyggande.

– Foyen är en av Sveriges största byråer inom entreprenadrätt, med mycket stor erfarenhet av att i alla skeden bistå klienter inom branschen. Foyen har lika lång erfarenhet av att arbeta med IT-rätt. Vi har stor kunskap och förståelse för IT-relaterad teknik och infrastruktur, och de frågeställningar som blir en automatisk följd av en allt mer digitaliserad värld, såsom informationssäkerhet, compliance och immaterialrättsliga frågor. Att två av Foyens kärnområden i allt högre grad smälter samman är både spännande och logiskt. Det är dessutom oerhört givande att internt samarbeta med nya frågeställningar som fortfarande är under utveckling och på det sättet bygga kunskap som är till nytta för våra klienter.

Eva Westberg Persson och Sara Malmgren menar att den praktiska skillnaden i byggprojekt blir stor och Foyen avser att med engagemanget i BIM ligga långt framme i de juridiska och tekniska frågor som uppkommer.

– Det är intressant med teknikskiften där den affärsmässiga nyttan är så uppenbar, för alla parter inom samhällsbyggnationen. Vi ser stora fördelar i alla led, även i förvaltningsskedet där fastighetsägare kan effektivisera och förbättra förvaltningen av fastigheter med hjälp av BIM-modeller och en digital informationshantering, säger Eva Westberg Persson.

För mer information kontakta:

Sara Malmgren, advokat och ansvarig för Foyens IT-avdelning.
0733-22 84 28, sara.malmgren@foyen.se

Eva Westberg Persson, delägare och ansvarig för Foyens Entreprenadrättsavdelning.
0733-22 84 23, eva.westbergpersson@foyen.se

 


Dela sidan:
Skriv ut: