Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Foyen den 22 april, 2020

Foyen har biträtt vid förvärv av fastighet och ingående av entreprenadkontrakt


Foto: Liljewall Arkitekter

Foyen har biträtt byggkoncernen Tage & Söner vid förvärv av fastighet från Varbergs kommun samt ingående av entreprenadkontrakt med Varbergs Fastigheter AB.

Tage & Söner vann under 2014 en markanvisningstävling för Varbergs kommun avseende uppförande av ett 90-tal bostadslägenheter, lokal och p-garage på en centralt belägen fastighet i kommunen. Därefter har antagits en detaljplan som möjliggör projektet. Parterna har nu ingått avtal om överlåtelse av fastigheten. Som en del i utbyggnaden ingår även att Tage & Söner tecknar ett entreprenadkontrakt med det kommunala bolaget Varbergs Fastighets AB om uppförande av parkeringsgarage på fastigheten som genom tredimensionell fastighetsreglering kommer avstyckas till fastighetsbolaget.

Foyen har biträtt Tage & Söner i avtalsförhandlingarna om köpet av fastigheten och entreprenadkontraktet genom delägare och advokat Per Vestman.

För mer information kontakta:
Per Vestman, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
0733-63 07 54, per.vestman@foyen.se


Dela sidan:
Skriv ut: