Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Foyen den 13 maj, 2020

Foyen är medförfattare till ny bok om entreprenadformen Partnering

Bygg- och anläggningsprojekt rör stora investeringar och präglas av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. De senaste tjugo åren har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ökat markant i Sverige. En sådan modell är entreprenad med utökad samverkan eller ”partnering”.

Foyen styrelseordförande John Hane är en av Sveriges ledande specialister när det gäller upphandling av entreprenadkontrakt och partnering/entreprenad med utökad samverkan. I den nyligen utgivna boken ”Partneringboken” behandlar han tillsammans med medförfattare Malin Österberg, grundare av VBHR – vi bygger hållbara relationer AB,  viktiga frågor inom partnering, så som upphandling, när partnering lämpar sig och inte lämpar sig, ersättningsregler och kontraktsfrågor (till exempel Byggherrarnas mallkontrakt). Boken tar också upp ämnen som projektorganisation, kommunikation och konflikthantering i samband med partnering. Frågeställningarna belyses med exempel från praktisk partneringverksamhet.

I ett avslutande kapitel presenteras intervjuer med ett antal mycket erfarna representanter för beställare och entreprenörer som med egna ord fått ge sin syn bland annat på vad som krävs för ett lyckat projekt och när det passar att driva byggprojekt i partnering.

Fakta
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Författare: John Hane och Malin Österberg

För mer information kontakta:
John Hane, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
0733-22 84 30, john.hane@foyen.se


Dela sidan:
Skriv ut: