Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI skriver av utredningen mot EQT – bröt inte mot kraven

Nyheter
Publicerad: 2022-09-09 09:15
Christian Sinding vd för EQT. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix / TT / kod 20520

Finansinspektionen skriver av utredningen om riskkapitalbolaget EQT överträdde EU:s marknadsmissbruksförordning i samband med förändringen av bolagets lock up-avtal för ett år sedan. Enligt FI har inte EQT har brutit mot bestämmelserna om krav på offentliggörande.
– Vi är glada att utredningen har avslutats och att EQT har agerat korrekt och lämpligt, säger Christian Sinding, VD för EQT.

Det var den 7 september 2021 då bland annat vd:n Christian Sinding och ordföranden Conni Jonsson sålde aktier i riskkapitalbolaget för drygt 23 miljarder kronor, trots att de i samband med EQT:s börsnotering 2019 åtog sig att inte sälja några aktier fram till september 2022. Detta var möjligt då EQT redan den 31 augusti 2021 gav mandat till ekonomichefen att inom vissa ramar besluta om och när en revidering av lock-up-strukturen skulle genomföras. Beslutet kom den 7 september 2021.

Den efterföljande skarpa kritiken mot EQT kom eftersom EQT inte offentliggjorde insiderinformationen direkt i samband med att bolagets styrelse den 31 augusti 2021 gav mandatet till ekonomichefen. Pressmeddelandet kom istället en timme efter det formella beslutet om att slutföra förändringen av inlåsningsavtalet den 7 september 2021.

FI öppnade en granskning

Den 14 september öppnade FI en granskning mot EQT efter ändringarna i lock up-avtalet. I december 2021 lade FI fram en preliminär bedömning. EQT har även svarat på FI:s granskning, vilket Dagens Juridik skrivit om.

Nu har Finansinspektionen avslutat utredningen av om EQT AB överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) i samband med att bolaget den 7 september 2021 offentliggjorde information om en revidering av befintliga inlåsningsavtal (lock up-avtal). FI har avslutat ärendet.

FI har bedömt att det har funnits förutsättningar för EQT AB att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation till den 7 september 2021 på det sätt som gjorts. 

”Utredningen har mynnat ut i vissa iakttagelser när det gäller insiderförteckningen vilka Finansinspektionen bedömt som brister enligt artikel 18. Med hänsyn till bristernas karaktär finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av utredningen. Ärendet ska därför skrivas av”, skriver FI i ett pressmeddelande.

Saknas förutsättningar att ingripa

Vad som framgår av beslutet är att Finansinspektionen bedömer att insiderinformation har uppstått i vart fall vid styrelsemötet den 31 augusti 2021. Denna insiderinformation har EQT varit skyldigt att offentliggöra till marknaden.

Det framgår även att EQT beslutade att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen redan den 16 augusti 2021. Som legitimt intresse för ett uppskjutet offentliggörande har EQT hänvisat till pågående förhandlingar som kunde påverkas negativt av ett omedelbart offentliggörande. Av utredningen har det bland annat framkommit att dessa förhandlingar inte endast handlade om att delvis befria aktieägarna från sina åtaganden enligt lock-up-avtalet utan även om att ställa krav på förlängda åtaganden för aktieägarna och på återinvesteringar i EQT:s fonder. 

Med beaktande av dessa omständigheter bedömer Finansinspektionen att EQT inte har brutit mot bestämmelserna om krav på offentliggörande och det saknas därför förutsättningar för Finansinspektionen att ingripa mot EQT i anledning av informationsgivningen den 7 september 2021.

Finansinspektionen noterar dock vissa brister i EQT:s insiderförteckning, det vill säga förteckning över alla personer som har tillgång till insiderinformation, men inspektionen konstaterar att dessa brister är så pass ringa att det inte gheller av den anledningen finns skäl att ingripa mot bolaget.

Christian Sinding, VD för EQT, kommenterar FI:s beslut:

– Vi är glada att utredningen har avslutats och att EQT har agerat korrekt och lämpligt. Vi strävar alltid efter att agera med högsta integritet, med tanke på vårt fokus på att vara den mest välrenommerade investeraren och ägaren. Vi tog hanteringen av information på största allvar under hela revideringsprocessen och är nöjda med att detta ärende nu är löst.


Dela sidan:
Skriv ut: