Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Arbetsrätt

SJ bröt inte mot 11-timmarsvila vid tågförsening

Bröt inte mot bestämmelserna i kollektivavtalet

Riksrevisionen: EBM arbetar ineffektivt

Dåliga yttre förutsättningar och bristande intern styrning försämrar

”En rejäl varningsflagga – IT-bevisning är inte objektiv fakta”

Juridikdoktorn om när bevisvärdet raseras, om advokater som försöker ta på sig "teknikerkappan" - och om vem som borde kallas att vittna om Encrochat...

”Artificiell intelligens utmanar hela det juridiska tankesättet”

Juristdoktorn om hur självlärande algoritmer suddar ut gränserna för orsakssamband, ansvar och bevisning - och om hur AI skulle kunna utplåna mänskligheten om den inte regleras...

Regeringen tänker rösta ja till minimilöner i EU

Sverige gör en helomvändning – kompromissförslag får tummen upp

Notarierna på Stockholms tingsrätt larmar – ”vi arbetar gratis”

Många upplever fysiska symptom på stress

Ingen MBL-fråga när polisinspektör fråntogs sitt tjänstevapen

Kräver ingen förhandling

Hälften av bankanställda har utsatts för hot och våld

Främst arbetet för att förhindra penningtvätt leder till hot och våld

”Den här lagstiftningen är nödvändig för internets framtid”

Upphovsrättsadvokaten om hur Google och Facebook ska tvingas att dela med sig - och om varför "En svensk tiger" inte alls behöver tiga

FI:s generaldirektör Erik Thedéen till Vinnovas styrelse

Från och med den 1 januari 2022

Klara-Lise Aasen utsedd till vd för Bank Norwegian

Fortsätter som CFO för Bank Norwegian tills vidare

Pia Haak ny CIO på Swedbank Robur

Tar plats i ledningsgruppen på Swedbank Robur

SBAB banks vd lämnar omedelbart sin post

Varit vd sedan 2014 i banken

Fler äldre arbetar i dag än för tio år sedan

Trots det finns problem med åldersdiskriminering

Regeringen utnämner Karolina Ekholm till ny riksgäldsdirektör

Professor i nationalekonomi och före detta vice riksbankschef

Axel Johnson-chef föreslås som ny ledamot i Axfoods styrelse

Sara Öhrvall, COO på Axel Johnson, Tar Stina Anderssons styrelseplats

Wikipedias definition av ”affärsängel” påverkar uppsägningstid

Tvist mellan två bolag om konsultarvode

Tingsrätten slår tillbaka om påstådda arbetsmiljöproblem

Vill inte att Arbetsmiljöverket ska lägga sig i

Nordeaprofilen Rodney Alfvén går till Hallvarsson & Halvarsson

Har arbetat på Nordea under mer än 12 års tid

Brist på arbetskraft trots hög arbetslöshet

Brist på utbildad arbetskraft