Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Detta får arbetsgivare göra för att stoppa coronasmittan

"Handlar om arbetsgivarens arbetsledningsrätt"

Så stort är lönegapet mellan manliga och kvinnliga jurister

Kvinnorna går miste om tre miljoner under ett yrkesliv

Hetast från HD: 69 försvunna kor och en likvidators skadestånd

Två experter om den senaste utvecklingen inom skadeståndsrätten

Coronaviruset – vad kan arbetsgivaren göra?

KRÖNIKA - av Johan Zetterström och Sten Bauer vid Baker McKenzie advokatbyrå.

”AI-utvecklingen är vår absolut största utmaning”

DO:s processchef om framtidens diskrimineringstvister

Expertpanelen svarar på de hetaste arbetsrättsfrågorna

Hur ser framtiden ut för kollektivavtalet?

Känd rättspsykiater förlorar legitimationen: ”Uppenbart olämplig”

Misskött journalföring och skrivit ut stora mängder narkotiska preparat till kriminella.

Expert: Här är de arbetsrättsliga fällorna vid bolagsköp

”De misstagen kan bli mycket dyra och svåra att läka"

”Svårigheter vid en anställds underprestation”

KRÖNIKA - av Åsa Gotthardsson, advokat / partner, Vinge

Arbetsrättsliga lagarna där klienternas behov är störst

Stort fokus på omplaceringar och uppsägningar

Lagkonflikt för byggande kan leda till dyrare bostäder

"Efter EU-domen drar man sig för att utnyttja lagens undantag"

Cheferna vill att Götblad ska straffas med disciplinpåföljd

Brustit i sin redovisning

Dom upphävs – på grund av att den saknar domskäl

"Mycket sällsynt"

Mål om ersättning vid SAS-strejk blir fråga för EU-domstolen

Avsaknad av praxis på området

456 anmälningar mot svenska advokater i fjol – ingen uteslöts

"Ett normalår"

”En alternativ verklighet – hade den fått fortgå?”

KRÖNIKA – av Emma Fagervall, bolagsjurist och initiativtagare till #medvilkenrätt