Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Allvarliga brister i skolor – tvingas betala upp till 800 000 kronor

Utbildning
Publicerad: 2020-05-22 07:48
Foto: Tomas Oneborg

Skolor i Botkyrka, Bjuv, Mellerud och Karlsborg har enligt Skolinspektionen haft allvarliga och i vissa fall omfattande brister i sina verksamheter, vilket allvarligt försvårat förutsättningarna för eleverna att nå målen med sin utbildning.
Förvaltningsrätten har utdömt vite på upp till 800 000 kronor per skola.

Högsta vitet tilldöms Botkyrka kommun för förhållandena vid Malmsjö skola. Skolinspektionen beslutade den 20 juni 2018 att vid vite om 900 000 kronor förelägga Botkyrka kommun att senast den 14 januari 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa konstaterade brister inom områdena Undervisning och lärande, Särskilt stöd, Trygghet, Förutsättningar för lärande och trygghet samt Styrning och utveckling av verksamheten vid Malmsjö skola.

Då bristerna inte rättats till ansökte Skolinspektionen hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av vite med 800 000 kronor.

Brister kvarstod

Enligt förvaltningsdomstolen framgår det av Skolinspektionens uppföljningsbeslut att det vid utgången av den förlängda tidsfristen för föreläggandet, den 25 januari 2019, fortfarande kvarstod omfattande och allvarliga brister vid Malmsjö skola. Trots att vissa åtgärder hade vidtagits i syftet att utveckla undervisningen brast skolen alltjämt i att ge elever kontinuerligt och aktivt lärarstöd samt anpassad undervisning i tillräcklig omfattning. Det varierade till exempel i vilken utsträckning det var tydligt för eleverna vad de skulle göra på lektioner och vad som förväntades av dem. Eleverna fick inte heller tillräcklig ledning och stimulans från vissa lärare för att tillgodogöra sig undervisningen.

Det varierade även mellan lärare om undervisningen anpassades till de elever som lätt når kunskapskraven.

Elever kände sig rädda

Vidare framgår att tryggheten i skolan vid utgången av tidsfristen för föreläggandet inte hade förbättrats i tillräcklig utsträckning. Detta trots att vissa åtgärder hade vidtagits. Det rådde fortfarande ett hårt språkbruk på skolan med fula och kränkande ord. Många elever kände sig rädda och otrygga och upplevde inte att de kunde vända sig till någon vuxen.

Mot bakgrund av att kommunen inte till alla delar följt vitesföreläggandet finns det grund för att döma ut vitet. Ändamålet med vitet har inte förlorat sin betydelse. Vad kommunen anfört om att situationen på skolan förbättrats efter Skolinspektionens uppföljningsbesök föranleder ingen annan bedömning. Skolinspektionen har bedömt att kommunen inom rätt tid avhjälpt en av de påtalade bristerna och att det därmed saknats skäl att ansöka om hela det förelagda vitesbeloppet. Det bedöms saknas skäl att ytterligare jämka vitesbeloppet. Skolinspektionens ansökan ska därmed bifallas och kommunen förpliktas att till staten utge vite om 800 000 kronor.

”Undervisning och lärande”

Skolinspektionen har i de övriga skolorna funnit brister i undervisning och lärande, avsaknad av trygghet och studiero i skolmiljön och bristande struktur för att skydda elever mot kränkande behandling. Det har även funnits bristande förutsättningar för lärande och trygghet, bristande struktur gällande elever i behov av särskilt stöd och brister i styrning och utveckling av verksamheten.

Övriga kommuner måste också betala vite i enlighet med vad Skolinspektionen begärt för fortsatta brister. Det gäller Bjuvs kommun och Jens Billeskolan 7-9 med ett vite på 200 000 kronor, Melleruds kommun och Rådaskolan med ett vite på 350 000 kronor och slutligen Karlsborgs kommun och Carl Johanskolan med ett vite på 300 000 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.