Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Straffrätt

”Det talar för att bankerna ska stå för pengar som försvinner vid bedrägerier – skärp säkerheten”

”Straffrabatt för mamma som inte visste att barnaga är förbjudet i Sverige… här gick domstolen vilse”

”Inrätta specialdomstolar för skattebrottmål – en fråga om rättssäkerhet och processekonomi”

”Det finns mycket att vinna på en jämställd advokatbransch”

”Måste göra åklagarrollen mer känd” – Sveriges första kvinnliga riksåklagare i Veckans Juridik

Åklagarna ska ta ett steg fram och göra åklagar-rollen...

”Aldrig varit så handlingskraftiga som nu” – rikspolischefen om polisens dagliga prioriteringar

Endast några procent av de så kallade mängd-brotten...

”Det gör ont i polishjärtat när vi måste prioritera – men vi har gängskjutningarna…”

”En feltanke av sällan skådat slag – när åklagare och advokater är överens måste ministern tänka om”

”Ett behov för åklagarna” – överåklagaren om kritiken mot PM om advokaternas arvoden

”Åklagare ska inte få utse offentliga försvarare – regeringen luckrar upp rättsstatens principer”

”Judaspengar och häxprocesser – vår tids visgossar kommer kallas kronvittnen i historien”

”Ekobrottsmyndigheten vs. Advokaterna = Korporativismen vs. Liberalismen”

”Åklagare ska inte kunna utse offentliga försvarare – vi är inte rättsväsendets allt-i-allo”

”Påstå försummelse… Ett sätt för EBM att försöka skrämma offentliga försvarare till tystnad”

”Starka lagar för barn betyder inget när de inte tillämpas – inrätta en barndomstol”

”Justitierådets brott och bristande domaretik är allvarligt – borde skiljas från sitt uppdrag”

”Oerhört viktigt att inte ingripa i onödan” – JK om svårigheterna med tryck- och yttrandefrihetsmålen

Tryck- och yttrandefrihet är grundvalar för demokratin...

”Jag ska se till att myndigheterna sköter sig” – och snart finns nya JK på Twitter

”Man kan tycka vad man vill om hennes åsikt men hon förtjänar respekt – svårt debattera sexbrott”

”Motverka skamstraff i vår tid – förbjud fotografering både i och utanför domstolarna”