Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Starka lagar för barn betyder inget när de inte tillämpas – inrätta en barndomstol”

Debatt
Publicerad: 2019-02-07 10:17

DEBATT – Agneta Bravélius, grundare och verksamhetsansvarig BRY, Barns Rättsskydd

 

 

Återigen lyfts Sverige upp som ett föregångsland i internationella sammanhang när det gäller barns rättigheter. Vi kommer på andra plats när The Economist rankar 40 länders arbete mot sexuella övergrepp mot barn.  

Sverige får beröm för att vi erbjuder barn en bra övergripande miljö och har stark lagstiftning som ska garantera barns rättigheter.

Det är sant att vi har en stark lagstiftning. Problemet är att vi inte vill se att barn utsätts både för våld och övergrepp i vårt eget land. Vad spelar det för roll vilka lagar vi har om de inte tillämpas?

Det är med djup förtvivlan jag ser hur myndigheternas bristande kunskap och förmåga att tolka barnens signaler påverkar de enskilda barnen. Jag bevittnar en nationell tragedi som kostar barn livslångt lidande och samhället enorma summor.

Vart femte barn utsätts för övergrepp i Sverige innan de fyller 18 år. De flesta begås av någon inom familjen eller av annan närstående. Handläggningen av ärenden där förövaren är en förälder följer alltför ofta samma mall: 

 • Barnet berättar eller visar tecken på att vara utsatt.
 • Myndigheterna lyssnar hellre på en vuxen som förklarar sin oskuld än på ett barn som berättar. Polisanmälan leder därför ytterst sällan ens vidare till åtal.
 • Finns det ingen fällande dom så anser socialtjänsten att ingenting har hänt. Då behöver barnet inget skydd. Förövaren får fri tillgång till barnet.
 • Experter som hört barnet berätta eller dokumenterat skador på barnets kropp ignoreras ofta, både av socialtjänst och domstol.
 • Den som anmäler misstanke om övergrepp blir ofta starkt ifrågasatt.
 • Den misstänkte hävdar ofta att anmälande förälder är psykiskt sjuk. Trots att det saknas formell diagnos så tas detta oroväckande ofta på allvar.
 • I de fall som anmälande förälder följer lagen (föräldrabalken) och skyddar sitt barn från att träffa den som misshandlar eller förgriper sig på det, straffas han eller hon genom att bötfällas. Skyddande förälder ställs med andra ord inför moment 22.
 • Fortsätter anmälande förälder att skydda barnet så kan förövaren få hela vårdnaden.
 • Barn som vägrar flytta till sin förövare kan hämtas av polis. Jag känner till flera sådana fall.
 • En del föräldrar gömmer sig med sitt barn då de inte får hjälp att skydda barnet. När de hittas så häktas föräldern och barnet placeras hos förövaren.
 • Dessa fall benämns felaktigt ”vårdnadstvist” när det i själva verket är en fråga om misstankar om våld och sexuella övergrepp. Brottet är ofta anledningen till skilsmässan.
 • Det finns ingenstans att vända sig för att överklaga när barnet inte får hjälp. BO går ej in i enskilda ärenden. JO väljer vilka ärenden de ska granska och IVO har visat sig vara en tandlös myndighet.
 • Det finns inga sanktioner mot myndighetspersoner som begår grova tjänstefel när de inte tar det utsatta barnet på allvar.

Vi har bra lagar. Men hur kommer det sig att vi i Sverige inte kan garantera barns rättigheter när övergreppen sker inom familjen

Vi måste sluta se familjen som helig, släppa den förnekelseprocess som genomsyrar hela samhället – från privatpersoner, socialtjänst, polis, åklagare och domare. Det är först när vi vågar se och bemöta problemet som vi också kan finna lösningar på detta mycket akuta samhällsproblem.

Det behövs omfattande insatser, resurser måste ökas och kunskap spridas. Eftersom det avgörande beslutet fattas i domstolen kräver BRY – Barns Rättsskydd att det inrättas en särskild barndomstol med specialutbildad personal. Där står barnperspektivet i fokus och utsatta barn får det skydd och den hjälp de behöver.

Det är endast med dessa åtgärder på plats som vi återigen kan börja närma oss en ledande position för barns rättigheter i världen.  Idag är vi inte ens i närheten.

 

 

Agneta Bravélius är grundare och verksamhetsansvarig för BRY, Barns Rättsskydd, och författare av boken ”När blodsbanden brister”, publicerad under pseudonymen Hanna Svensson.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: