Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Uppgifter från polisutredning får inte lämnas ut till finansbolag

Nyheter
Publicerad: 2022-01-05 12:24
Foto: Jack Mickrut/TT

Kammarrätten bedömer att sekretessbelagda uppgifter, innehållande bland annat uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden, i en utredning hos Polismyndigheten inte kan lämnas ut till Svea Ekonomi, som inte har partsinsyn i ärendet. Handlingarna som begärdes ut bestod av en polisanmälan, förhör med målsägande, bilder och PM.

Svea Ekonomi begärde den 23 september 2021 att få ta del av polisanmälan, förhör med målsägande, bilder och ett PM i ett av Polismyndighetens ärenden. 

Polismyndigheten beslutade den 18 oktober 2021 att ändra sitt tidigare beslut från den 11 oktober 2021 att maskera vissa delar i det utlämnade materialet från en förundersökning. Beslutet ändrades på så sätt att vissa ytterligare uppgifter kunde lämnas ut. Myndigheten avslog dock Svea Ekonomis begäran i övrigt.

Överklagade till Kammarrätten

Bolaget överklagade till Kammarrätten i Stockholm och yrkade att de begärda handlingarna skulle lämnas ut i sin helhet. Till stöd fördes fram att bolaget var att betrakta som målsägande och hade därför rätt till partsinsyn i ärendet. Det kunde antas att de begärda handlingarna innehöll uppgifter om kontakter mellan målsäganden och den person som han påstod att han lånade ut ID-handlingarna till, målsägandens avsikt med att låna ut handlingarna samt information om den andra personen. Bolaget behövde ta del av uppgifterna för att kunna rikta sitt betalningsanspråk mot någon. 

Kammarrätten noterar att de begärda handlingarna som inte har lämnats ut till bolaget innehåller uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Det står därmed inte klart att dessa uppgifter kan röjas utan att enskilda eller närstående till dessa lider skada eller men. Av den anledningen instämmer kammarrätten i Polismyndighetens bedömning att de uppgifter som inte lämnats ut till bolaget omfattas av sekretess.

Inte part

Vidare är bolaget inte alls att anse som part i ärendet hos Polismyndigheten och kan därför inte få ta del av uppgifterna med stöd av bestämmelserna om partsinsyn. 

Kammarrätten anser, mot bakgrund av vad bolaget har fört fram i överklagandet, att det inte kommit fram skäl att göra någon annan bedömning i denna del än den som Polismyndigheten har gjort. Överklagandet ska således avslås. 

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
polisutredning-svea

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se