Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Trots att hyresskuld betalats – måste flytta från lägenhet

Nyheter
Publicerad: 2019-11-19 12:23
Foto: Terje Pedersen / TT

I hyresnämnden hade mannen en ”betydande hyresskuld” som hans församling åtagit sig att betala.
Trots att skulden i dag är helt betald saknas det anledning att förlänga hyresavtalet, enligt hovrätten.
Mannen har genom sina hyresförsummelser nämligen åsidosatt sina förpliktelser så pass mycket att hyresavtalet inte skäligen bör förlängas.

Hyresnämnden i Stockholm biföll i ett beslut hyresvärdens upphörsyrkande och slog fast att en mans hyresavtal avseende en 44 kvadratmeter stor hyreslägenhet i centrala Stockholm inte skulle förlängas.

Mannen hade enligt värden under en längre tid betalat hyran för sent och hade vid tidpunkten för ansökan en hyresskuld på 19 000 kronor. Skulden hade vid sammanträdet i hyresnämnden växt till drygt 32 000 kronor.

”Finns en plan”

Mannen bekräftade uppgifterna kring hyresskulden, men lämnade samtidigt in ett intyg där hans församling åtog sig att reglera de förfallna hyrorna. Han uppgav också att det ”finns en plan” från Stadsdelsförvaltningens sida kring honom – något som bekräftades av en företrädare.

Hyresnämnden beslutade dock som sagt att bifalla upphörsyrkandet och ålade mannen att genast flytta. Nämnden konstaterade att hyresskulden hade fortsatt att öka under processens gång och att mannen med andra ord trots varning hade fortsatt att missköta hyresbetalningarna. Han hade därmed åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i sådan grad att avtalet inte skäligen skulle förlängas, konstaterade nämnden.

”Helt reglerad”

Mannen överklagade och uppgav i Svea hovrätt att hyresskulden nu är helt reglerad. Han betonade även att han ”hela tiden haft kontakt med hyresvärden” och att hyresförseningarna inte berott på slarv eller försummelse.

Hovrätten konstaterar att mannen vid ett stort antal tillfällen under 2018 och 2019 har betalat hyran för sent och att misskötsamheten fortsatt även efter rättelseanmaning och uppsägning. Även om den ”betydande hyresskuld” som funnits vid hyresnämndens sammanträde nu är betald anser hovrätten att mannen genom sina upprepade betalningsförsummelser har åsidosatt sina förpliktelser så pass att hyresavtalet inte skäligen bör förlängas. Mannens överklagande avslås därmed och han är nu skyldig att genast flytta. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se