Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Taxi Stockholm lyckas häva konkurrents registrering

Nyheter
Publicerad: 2022-11-14 09:36
Genrebild Foto: Lars Pehrson /SvD / TT

Taxi City Stockholm får sitt företagsnamn hävt och måste betala cirka sex miljoner kronor för varumärkesintrång i konkurrenten Taxi Stockholms ensamrätt.
Enligt Patent- och marknadsdomstolen är det åtskiljande elementet City inte tillräckligt framträdande och kännetecknen är därmed förväxlingsbara.

Taxi trafikföreningen u.p.a. har genom bland annat sitt helägda dotterbolag Taxi Stockholm 15 00 00 AB bedrivit taxiverksamhet i Stockholm i cirka 120 år. Taxi City Stockholm AB – en taxikonkurrent i Stockholm – registrerade sitt företagsnamn i november 2019 och har sedan dess använt kännetecknet Taxi City Stockholm i sin verksamhet. 

Taxi Stockholm har nu stämt Taxi City vid Patent- och marknadsdomstolen och yrkat att det sistnämnda bolagets företagsregistrering ska hävas. Bolaget har vidare yrkat att Taxi City och dess företrädare vid vite om en miljon kronor förbjuds att använda företagsnamnet och kännetecknet Taxi City Stockholm. Slutligen har Taxi Stockholm yrkat att Taxi City och dess företrädare solidariskt ska betala cirka sex miljoner kronor i skadestånd.

Inarbetat varumärke

Som stöd för sin talan har käranden sammanfattningsvis gjort gällande att man till följd av inarbetning i Stockholms län sedan i vart fall år 2007 innehar ensamrätt till varukännetecknet Taxi Stockholm. Enligt käranden är svarandebolagets taxibilar förväxlingsbara med kärandens bilar eftersom båda kännetecknen innehåller beståndsdelarna ”Taxi” och ”Stockholm”. Kunden på gatan som ropar till sig en taxi lägger inte märke till det åtskiljande elementet ”City”.

Enligt varumärkeslagen ska ett varumärke anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som en beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att Taxi Stockholm har åberopat en dom från Svea hovrätt från år 2015 till stöd för ensamrätten till varukännetecknet. Där fann hovrätten att kännetecknet var inarbetat i vart fall sedan januari 2007 avseende taxitjänster i Stockholms län. 

Med hänsyn till detta är det enligt Patent- och marknadsdomstolen visat att kännetecknet under i vart fall perioden januari 2007 till maj 2015 var inarbetat avseende taxitjänster i Stockholms län. 

Marknadsundersökningar

Käranden har därutöver åberopat ett antal marknadsundersökningar som genomförts efter 2015 års dom. Sammantaget finner rätten att Taxi Stockholm har visat att bolaget har innehaft ensamrätten till varumärken sedan långt för Taxi City Stockholm registrerade sitt företagsnamn.

Nästa fråga för domstolen är om det föreligger förväxlingsrisk mellan kännetecknen. Det är klarlagt att parterna bedriver identisk verksamhet och att det därmed är fråga om tjänsteslagsidentitet. När det gäller märkeslikhet anser rätten att de utmärkande elementen i kärandens varumärke är ”Taxi” och ”Stockholm”. Att svaranden har lagt till ”City” i sitt företagsnamn förändrar inte helhetsintrycket som genomsnittskonsumenten förmedlas. Det föreligger alltså både tjänsteslags- och märkeslikhet.

Förbjuds vid vite om en miljon kronor

Eftersom käranden inte har medgett svarandens registrering finns det förutsättningar för att häva företagsnamnet. 

Svarandebolaget och dess företrädare förbjuds vidare att vid vite om en miljon kronor använda företagsnamnet och kännetecknet Taxi City Stockholm. Domstolen förpliktigar även svarandebolaget och företrädaren att solidariskt betala cirka sex miljoner kronor i skadestånd för utnyttjandet.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: