Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rätt beakta tidigare Swishpengar i senare biståndsberäkning

Nyheter
Publicerad: 2020-07-29 08:35
Foto: Jessica Gow /TT

Det var rätt av socialnämnden att beakta inkomster som tagits emot under tidigare månader vid beräkning av försörjningsstöd för senare månader, när dessa inkomster inte tidigare räknats med.
Det menar kammarrätten som till skillnad från underinstansen inte anser att detta kan liknas vid otillåten kvittning.

Ett par i 50-årsåldern hade under en period beviljats försörjningsstöd av Socialnämnden i Skellefteå kommun. När nämnden gjorde biståndsbedömningen för november månad 2019 beslutade den att även räkna med Swishinsättningar som gjorts under månaderna innan, och som inte tidigare beaktats i beräkningen.

Paret överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Umeå, som hänvisade till praxis från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Där har frågan om i vilken mån pengar som uppburits och förbrukats under tidigare månader kan beaktas vid en biståndsprövning, tagits upp vid flera tillfällen.

Underkänts

Detta har godkänts om den som fortlöpande får bistånd har ansetts ha anledning att förutse att hen skulle komma att sakna medel till sin försörjning och därmed haft en skyldighet att planera sin ekonomi. Rätten noterar att det i dessa fall inte varit fråga om uppburna och förbrukade pengar som utgjorts av felaktigt utbetalat bistånd. Att ta upp sådant bistånd som inkomst vid senare beräkning har HFD underkänt.

I det nu aktuella fallet var det däremot fråga om inkomster som felaktigt uteslutits vid beräkningen. Domstolen ansåg dock att det framstod som artificiellt att göra skillnad på dessa situationer och att det i realiteten rör sig om samma sak, nämligen att rätta till en tidigare felaktig biståndsutbetalning. Det bör, i enlighet med HFD-praxis, alltid vara otillåtet att göra genom att minska biståndet som utgår för senare månader.

Fel räkna med swishinsättningar

Sammanfattningsvis ansåg rätten att det var fel av socialnämnden att räkna med Swishinsättningarna som gjorts under tidigare månader.

Avgörandet överklagades till Kammarrätten i Sundsvall, som ställer högre krav på parets kännedom om förutsättningarna för att beviljas bistånd. De har varit aktuella för ekonomiskt bistånd sedan i vart fall sommaren 2019 och av besluten framgår den biståndssökandes skyldigheter om att informera nämnden om förändringar i inkomsten. Paret borde därför känt till de krav som ställs dem i egenskap av biståndssökande att planera ekonomin.

Rätten håller inte heller med om att avgörandena från HFD hindrar från att inkomster som tagits emot tidigare månader kan beaktas vid beräkning av försörjningsstöd för en senare period. I de fallen har det varit fråga om otillåten kvittning, vilket inte kan jämställas med att socialnämnden vid sin beräkning beaktat sådan ekonomisk planering som kan krävas av den biståndssökande.

Varit disponibla

Domstolen konstaterar istället att Swishinsättningarna funnits på parets konto månaderna innan beslutet och att de inte beaktats vid tidigare ekonomiska beräkningar. Pengarna har varit disponibla för paret och socialnämnden hade därför fog att räkna med som som en inkomst vid ansökan om försörjningsstöd. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.