Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mangold stäms på 100 miljoner kronor efter tvångsförsäljning

Nyheter
Publicerad: 2023-01-25 08:55
Foto: Pressbild

Fondkommissionären Mangold stäms på 99,1 miljoner kronor efter fjolårets tvångsförsäljningar i Urb-it. Det är finansmannen och aktieägaren Lage Jonason som står bakom stämningen. Enligt honom var tvångsförsäljningen av de pantsatta aktierna en från Mangolds sida eftersom fondkommissionären valdes bort som rådgivare i en nyemission.

Det är knappt en vecka sedan Dagens Juridik kunde berätta om en stämningsansökan mot Mangold Fondkommission. Nu har ytterligare en stämningsansökan lämnats in till Stockholms tingsrätt.

Denna gång är det ägarbolaget Numen Adest, som ägs av finansmannen Lage Jonason, som yrkar att tingsrätten ska förplikta Mangold att betala totalt 99,1 miljoner kronor jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnader. Av stämningsansökan framgår det att Numen Adest har tagit över skadeståndsfordran från sitt dotterbolag och dess grundare Lage Jonason.

Målet handlar, enligt stämningsansökan, om Mangolds vårdslöshet.

En rad uppdrag

Av stämningsansökan framgår det att Mangold har sedan länge varit rådgivare till bolaget Urb-it och hanterat flera av dess kapitalanskaffningar, bolagets IPO och notering på First North, är certified Advisor och Market maker avseende Urb-it-aktien. Mangold har fortlöpande satt riktkurser och givit ut analyser av bolaget och dess akties värde. Den 31 augusti satte Mangold en riktkurs på aktien om 5 kronor.

Urb-its grundare Lage Jonason och hans bolag hade pantsatt totalt 54,7 miljoner Urb-it-aktier, cirka 22 procent av utgivna aktierna, till Mangold till säkerhet för krediter.

Morgonen den 27 september offentliggjorde Urb-it en genomförd nyemission till kursen 2,75 kronor per aktie, vilket ledde till en stängning av aktien på 2,73 kronor per aktie.

I emissionen tecknade sig sex befintliga, institutionella ägare, däribland Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Skandia för 8 475 000 aktier.

Marknadsvärdet för de pantsatta aktierna var då cirka 149 miljoner kronor.

Mangolds vd förargades

Enligt stämningsansökan förargades Mangolds vd åt att Vator Securities – och inte Mangold fick arrangera denna nyemission. Mangold började efter offentliggörandet av nyemissionen att tvångsförsälja de pantsatta aktierna på marknadsplatsen First North. Enligt Numen Adest gjordes inga försök att sälja aktierna på annat sätt, exempelvis genom private placement eller genom book-building.

”Mangold valde dock att tillämpa en vårdslös försäljningsmetodik som – helt förutsägbart och onödigtvis – gav katastrofal försäljningslikvid och havererade aktiekursen”, framgår det av stämningsansökan.

Enligt Numen Adest raderade Mangold ut cirka 86 procent av de pantsatta aktiernas marknadsvärde och sänkte aktiekursen från 2,73 kronor till lite drygt 20 öre.

Det framgår av stämningsansökan att Mangold endast erhållit drygt 20,6 miljoner kronor för aktierna av det tidigare marknadsvärdet om 149 miljoner kronor.

Numen Adest menar att Mangold har agerat vårdslöst och därtill överträtt MiFID-regelverket på ett flertal punkter.

Numen Adest grundare Lage Jonason har, enligt stämningsansökan efterfrågan dokumentation från Mangold avseende överväganden och förberedelser, men har inte fått del av detta.

Handläggning av målen

Bolaget yrkar även att detta mål ska slås samman med två ytterligare mål som också handlar om Mangolds pantrealisation.

Under tisdagen meddelar även offentliggör Mangold att Numen Adest har ingett en stämningsansökan till tingsrätten. Mangold uppger att fondkommissionären har sedan tidigare lämnat in stämningsansökan med yrkat belopp om cirka 7,1 miljoner kronor ”hänförligt till samma affärsrelation”. 

”Mangold anser kravet vara grundlöst och avser att bestrida det och kräva ersättning för sina kostnader för att hantera kravet”.


Dela sidan:
Skriv ut: