Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utlånade pengar borta – Mangold stäms på 10 miljoner kronor

Nyheter
Publicerad: 2023-01-11 08:54
Per-Anders Tammerlöv, vd för Mangold Fondkommission.

Ett värdepappersbolag utlovades hög avkastning vid ett låneupplägg ”med betryggande säkerhet” från välkända seriösa försäkringsbolag. Men det visade sig vara en bluff.
Nu stäms Mangold Fondkommission på 10 miljoner kronor efter låneupplägget till ett Dubai-bolag med kopplingar till två affärsmän som dels dömts för bedrägeri och dels står åtalad för bedrägeri i en annan obligationshärva.
Mangold pekar å sin sida på andra välkända aktörer som varit i blåsvädret tidigare – Jool Group.

Ett mindre värdepappersbolag med säte i Lidköping har vänt sig till Stockholms tingsrätt med yrkanden om att Mangold Fondkommission ska betala skadestånd om 921 739 dollar jämte ränta från den 10 september 2022 till dess att betalning sker.

Anledningen är att Mangold, enligt värdepappersbolaget, hade en central roll i ett investeringsupplägg år 2014, där företag och privatpersoner har erbjudits att låna ut pengar till Dubai-bolaget Gulf Resource Capital, GRC, ”till förmånlig ränta och med, påstods det, betryggande säkerhet”.

Enligt det svenska värdepappersbolagets stämningsansökan skulle Mangold hjälpa GRC att låna sammanlagt 28,5 miljoner dollar (cirka 208 miljoner kronor). För att lyckas med det behövde GRC komma i kontakt med en mängd investerare som var beredda att låna ut pengar till GRC. 

GRC:s affärsidé påstods vara att investera i undervärderade och/eller underfinansierade gruvprojekt runt om i världen.

Upprättat säljmaterial

Enligt stämningsansökan har Mangold upprättat säljmaterial som bland annat framställer GRC och det Hong Kong-registrerade bolaget Swiss Garantie (Issuance) Limited som seriösa bolag. I säljmaterialet framgår det även att försäkringsbolagen Allianz och Aurora medverkar i investeringsupplägget samt att lån kommer att säkerställas med en garanti från Swiss Garantie (Issuance) Limited som i sin tur säkerställs av en garanti från Allianz om 40 miljoner dollar. 

”Mangold har dock inte, vare sig när säljmaterialet skapades eller senare, kontrollerat om ovan angivna uppgifter var riktiga”, skriver värdepappersbolaget i stämningsansökan.

Värdepappersbolaget skriver att Mangold har distribuerat säljmaterialet med vetskap om att det skulle komma att läsas av potentiella långivare, och att det skulle utgöra huvudsakligt beslutsunderlag för de som valde att låna ut pengar till GRC inom ramen för investeringsupplägget. Syftet med säljmaterialet har varit att locka långivare att låna ut pengar till GRC. 

Värdepappersbolaget pekar på att Mangold har gett intrycket i säljmaterialet att investeringsupplägget var seriöst med sunda bolag som hade för avsikt att återbetala lånade medel och att försäkringsbolagen backade upp bolagen med en fullgod garanti.

Värdepappersbolaget ansåg att 8 procent årlig ränta på insatt kapital skulle utgöra god avkastning.

Lånade ut 750 000 dollar

Värdepappersbolaget som litat på att uppgifterna var riktiga har träffat ett låneavtal med GRC där 750 000 dollar lånades ut. Lånesumman betalades till Mangold som därefter skulle vidarebefordra medlen till GRC.

Enligt låneavtalet skulle lånesumman ha återbetalats senast den 30 maj 2019 och ränta om 8 procent på lånesumman skulle ha betalats årligen, det vill säga den 13 oktober varje år. 

I låneavtalet anges också att det fanns säkerhet för lånet i form av garantier, som innebar att om GRC inte skulle kunna återbetala lånesumman jämte ränta skulle Swiss Garantie (Issuance) Limited efter anmodan betala motsvarande belopp till värdepappersbolaget. Swiss Garantie skulle, alltså, i sin tur ha säkerställt sitt garantiansvar genom en garanti från Allianz. 

”Investeringsupplägget har dock visat sig vara ett bedrägeri. GRC har inte återbetalat lånet och har inte heller betalat någon ränta. GRC har aldrig haft för avsikt att återbetala lånesumman och har nu inte heller någon betalningsförmåga. Swiss Garantie har upphört att existera och garantin från Allianz har visat sig vara falsk. Varken Allianz eller Aurora har varit involverat i investeringsupplägget”.

Pengarna förlorade och andra bedrägerier

Värdepappersbolaget har därmed, enligt stämningsansökan, förlorat hela lånesumman om 750 000 dollar samt alternativ avkastning om i vart fall årligen tre procent av lånesumman under perioden 13 oktober 2014 – 1 juli 2022, sammanlagt 171 739 dollar. Värdepappersbolaget har således lidit en skada om sammanlagt 921 739 dollar. 

Enligt stämningsansökan har även advokatbyrån som åtog sig att vara security agent sagt upp sitt uppdrag i början av 2016 med anledning av utebliven uppdragsersättning.

Enligt stämningsansökan har Swiss Garantie (Issuance) Limited även varit iblandat i ytterligare bedrägerier på Irland. Ett bedrägeri som liknar det som är aktuellt i detta mål, enligt stämningsansökan, där försäkringsbolaget agerade garant vid ett investeringsupplägg där det även fanns en garanti från ett Allianz-bolag som, enligt handlingarna, backade upp försäkringsbolaget. Allianz uppger dock att inget Allianz-bolag har någonsin garanterat det aktuella låneupplägget.

Mangold svarar på kritiken

I skrivande stund har inget svaromål inkommit på värdepappersbolagets stämningsansökan i Stockholms tingsrätt däremot har en mejlkonversation bifogats till stämningsansökan mellan värdepappersbolagets ombud och Mangolds chefsjurist.

Chefsjuristen förklarar att det inte föreligger något avtalsförhållande mellan värdepappersbolaget och Mangold. Chefsjuristen förklarar att det samtidigt finns avtalsförhållande med andra parter varför det kontraktsrättsligt och skadeståndsrättsligt är dit anspråk först ska riktas. 

”Som vi tidigare påpekat bör han först och främst kontakta den rådgivare han använt sig av. Därefter Jool Group som agerat finansiell rådgivare i denna transaktion och därefter de två legala rådgivare som varit involverade i transaktionen”, skriver chefsjuristen.

Enligt Mangold är det felaktigt att att Mangold varit delaktig i framtagandet och distributionen utav säljmaterialet. 

”Ni påstår felaktigt och utan att ange grund att Mangold varit GRCs representant i Sverige. Det framgår tydligt att Jool Group varit GRCs finansiella rådgivare samt vilka som agerat som legala rådgivare. Ni påstår felaktigt och utan att ange grund att Mangold som administratör ska ha haft skyldigheter att kontrollera säkerhetsupplägget i en transaktion företrädd utav en annan finansiell rådgivare och två legala rådgivare vilket faller på sin egen orimlighet”, skriver chefsjuristen i mejlet. 

Kopplingar till bedrägeridömda och åtalade affärsman

I vårt grannland Norge har ett liknande låneupplägg med kopplingar till detta gjorts, vilket senare slutade i domstol. Det var ett låneupplägg till Phoenix Fixed Income som var säkrat med en kapitalgaranti som i sin tur var försäkrad av ett företag med högsta kreditbetyg. Detta bolag uppges har starka kopplingar till den finlandssvenske mannen som i skrivande stund är aktuell i en rättegång efter åtal med misstankar om bedrägerier i halvmiljardsklassen. Detta framgår av en granskning som tidningen Affärsvärlden tidigare har gjort.

Säkerheterna bakom brygglånet visade sig vara förfalskade och de investerade pengarna gick upp i rök. För Jools del innebar det rättsprocesser och kostsamma uppgörelser med norska investerare som förlorat pengar på Phoenix-lånen.

Enligt tidningen Kapital.no ändrades låneupplägget till Phoenix under hösten 2014 så att pengarna skulle gå till Dubai-bolaget Gulf Resource Capital (GRC). Jool Har försvarat sig och uppgett å sin sida att de inte haft några professionella relationer till den finlandssvenske affärsmannen sedan 2008 och har även försvarat sig med att de inte hade någon aning om att produkten faktiskt var så dålig som den visade sig att vara.

GRC har samma kopplingar

Dagens Juridiks granskning kan visa att även Dubai-bolaget Gulf Resource Capital kan kopplas till den finlandssvenska affärsmannen liksom hans kollega som redan dömts i samma härva.

Av konkurshandlingar från ett gruvbolag i en bolagsgrupp där finlandssvensken var företrädare, liksom hans svenska kollega, framgår det att Dubai-bolaget betalade in kapital till bolagsgruppen under 2014-2015, alltså efter bland annat värdepappersbolaget lånat ut pengar till GRC. Av förvaltarberättelsen framgår det att GRC har utlovat 12 miljoner dollar som skulle användas främst till att finansiera ett av bolagen i bolagssfärens verksamhet i Surinam samt ersättningar till styrelsen.

I både gamla pressmeddelanden och av handlingar inlämnade i brottmål mot finlandssvenskens kollega har det framgått att Dubai-bolaget stod för en form av räddningsplan för gruvbolagen. 

Efter flera inbetalningar meddelade dock GRC i slutet av februari 2015 att bolaget inte kunde fullfölja sitt åtagande.

Finlandssvenskens kollega dömdes i den så kallade Contender-härvan i hovrätten 2019 till tre år och fyra månaders fängelse för svindleri och för försvårande av skattekontroll, grovt brott, oredligt förfarande, grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.

Finlandssvenskens mål pågår alltjämt i Stockholms tingsrätt.


Dela sidan:
Skriv ut: