Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten vilandeförklarar eko-mål i väntan på prövning av jäv

Nyheter
Publicerad: 2023-03-02 09:01
Kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra

Kvinnan dömdes i tingsrätten för näringspenningtvätt efter att ha lånat ut pengar till Torgny Jönsson, i medierna kallad ”maffians bankir”. I hovrätten har hon anmält sin försvarare för jäv och nu vilandeförklaras målet i väntan på disciplinnämndens prövning.

Den 44-åriga kvinnan dömdes i september i tingsrätten till ett års fängelse för näringspenningtvätt. Domen har överklagats till hovrätten. Kvinnans nya försvarare advokat Lars Kruse har vänt sig till rätten och yrkat att hovrätten ska förklara målet som vilande då kvinnan har lämnat in en jävsanmälan till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd. 

Anledningen är att kvinnan anser att hennes tidigare försvarare under tiden målet har handlagts i tingsrätten har haft intressekonflikter mellan å ena sidan henne och andra sidan sin tidigare klient Torgny Jönsson, i medierna kallad ”Maffians bankir”.

Även försvarat ”Maffians bankir”

Kvinnan har uppgett i anmälan till disciplinnämnden att hennes försvarare i tingsrätten tidigare har varit förordnad som offentlig försvarare för Torgny Jönsson i det mål som har omedelbar relevans för åtalet mot henne. Han har också som ombud biträtt det bolag, Jurist Snabben AB, genom vilket en stor del av hennes pengar i målet mot Torgny Jönsson passerat. 

Kvinnan anser att målet bör vara vilande till dess att denna fråga har prövats av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

”Disciplinnämndens beslut kan förväntas få betydelse för hovrättens prövning av frågan om rättegångsfel förekommit vid tingsrätten och om målet ska återförvisas dit. Det finns därmed förutsättningar att förklara målet vilande i avvaktan på disciplinnämndens beslut i ärendet, eller i vart fall i avvaktan på beslut om huruvida disciplinnämnden kommer att ta upp ärendet för prövning”, framgår det i beslutet från hovrätten.

Nu får hon alltså rätt av hovrätten som förklarar målet vilande i avvaktan på Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnds beslut i ärendet, eller till dess annat beslutas.

Dömdes till ett års fängelse

Kvinnan är en av flera som just nu försvarar sig i Sveriges domstolar efter kontakter hon haft med Torgny Jönsson. Hon har, liksom många andra, lånat ut pengar till Torgny Jönsson. Pengar som skulle användas till hans projekt. Kvinnan dömdes till ett års fängelse i tingsrätten.

Beslutet om vilandeförklaring får överklagas endast på den grunden att handläggningen av målet försenas i onödan. 


Dela sidan:
Skriv ut: