Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hoist Finance fick inte rätt i skattefråga hos HFD

Nyheter
Publicerad: 2022-07-05 08:56
Hoist Finance anser att dess inkomster från fordringsportföljerna ska räknas som ränteinkomster enligt inkomstskattelagen, IL. Högsta förvaltningsdomstolen pekar dock på att ett bolags inkomster som beräknas enligt den så kallade effektivräntemetoden och som enligt god redovisningssed är ränta, utgör inte ränteinkomster enligt inkomstskattelagen.
Redan kund?