Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD prövar inte riskkapitalistens skadeståndsmål mot staten

Nyheter
Publicerad: 2023-03-07 08:57
Genrebild. Stressad affärsman med portfölj. Foto Hasse Holmberg / SCANPIX

Den välkända svenska riskkapitalisten åker återigen på ett bakslag i domstolarna. Efter förlusten i hovrätten överklagade han till Högsta domstolen där han påstår att staten kränkt hans rätt till rättvis rättegång. 

En välkänd svensk riskkapitalist har yrkat att staten ska betala honom 50 000 kronor i ideellt skadestånd jämte ränta på beloppet från den 21 november 2018 till dess full betalning sker. Tingsrätten kom först fram till att riskkapitalisten inte har rätt till ersättning sedan kom även Svea hovrätt fram till samma besked.

Målet har sin bakgrund i en rad skattetvister som förts vid förvaltningsdomstolarna gällande riskkapitalistens inkomsttaxeringar för åren 2008–2010. I skattetvisterna har Skatteverket och Allmänna ombudet varit riskkapitalistens motparter. 

Upptaxeringar med miljonbelopp

Enligt riskkapitalisten är det ostridigt i målet att dessa agerade tillsammans och samordnat samt företrädde samma intressen i processen mot honom. Det var slutligen Allmänna ombudets talan i skatteprocessen som vann bifall och det ledde till upptaxeringar med miljonbelopp för riskkapitalisten.

Riskkapitalisten har i skatteprocessen invänt att Allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets taxeringsbeslut för sent och att rättegångshinder därför förelåg mot att pröva Allmänna ombudets talan. 

I överklagandeskriften till HD skriver riskkapitalisten att ”förvaltningsdomstolarna ansåg sig dock vara bundna av Skatteverkets rättidsprövning oavsett om denna var korrekt eller inte, och prövade därför aldrig frågan om Allmänna ombudets överklaganden hade kommit in för sent”. 

Pekar på jäv

Riskkapitalisten har under processens gång kritiserat det faktum att det är Skatteverket som rätttidsprövar Allmänna ombudets talan inom föreskriven tid. Han menar att det är uppenbart att Skatteverket har en intressekonflikt i saken, är jävig.

Enligt riskkapitalisten var prejudikatfrågan i målet ”om det verkligen kan vara förenligt med den grundlagsskyddade och därmed överordnade absoluta rätten till rättvis rättegång att undantagslöst upprätthålla ordningen att högre instans är bunden av den rättidsprövning av ett överklagande som lägre instans gjort”.

Högsta domstolen har nu alltså gått igenom materialet och kommit fram till att det inte finns något skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast. 


Dela sidan:
Skriv ut: