Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Får tillbaka vapentillstånd – trots att han förvarat annans vapen

Nyheter
Publicerad: 2019-11-28 12:49
Foto: Pontus Lundahl / TT /

Kammarrätten ser inte lika allvarligt som förvaltningsrätten på att en man förvarat grannens och pappans vapen i sitt vapenskåp utan tillstånd.
Dels var skåpet låst, dels har det gått tre år sedan händelsen.

Den 61-årige mannen vapen omhändertogs av polis i samband med att det den 13 december 2016 uppdagades att han förvarade två vapen i sitt vapenskåp som han saknade tillstånd att inneha. Den 27 juni 2018 friades han i tingsrätten från brott för förvaringen av vapnen. Den 7 september 2018 beslutade Polismyndigheten att återkalla hans tillstånd att inneha vapen. 61-åringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Falun, som avslog överklagandet.

Inte haft tillstånd

Först konstaterade Förvaltningsrätten i Falun att det faktum att en person blivit frikänd från vapenrelaterad brottslighet inte per automatik innebär att personen inte visat sig olämplig att inneha vapen på sätt som krävs för återkallelse av tillstånden.

I det här fallet står det klart att 61-åringen inte haft tillstånd att inneha, förvara eller låna de aktuella vapnen. Det har inte kommit fram – eller ens påståtts – att något låneintyg överlämnats eller alls upprättats. Utredningen visar inte heller att vapnen innehafts uteslutande i upplåtarens närvaro. Förvaltningsrätten anslöt sig därför till Polismyndighetens bedömning att det förhållandet att vapnen påträffades i 61-åringens om än låsta vapenskåp innebär att båda två allvarligt åsidosatt vapenregler som är av central betydelse.

”Olämplig att inneha vapen”

61-åringen har därför visat sig olämplig att inneha skjutvapen och Polismyndigheten har således haft grund för sina beslut.

Kammarrätten i Sundsvall konstaterar att 61-åringen åsidosatt bestämmelserna i vapenlagen vid två tillfällen. Det bör dock beaktas, säger kammarrätten, att vapnen förvarats i ett låst vapenskåp vilket, sammantaget med vad som i övrigt kommit fram genom utredningen, talar för att risken att vapnen skulle komma att användas på ett olämpligt sätt kan bedömas som låg.

Inte så allvarligt

När kammarrätten tar ställning till om 61-åringen är olämplig att inneha vapen är det ytterst förhållandena vid tidpunkten för kammarrättens prövning som är avgörande. Det måste då beaktas att det gått nästan tre år sedan den felaktiga förvaringen skedde. Kammarrätten bedömer att åsidosättandet av bestämmelserna i vapenlagen inte varit så allvarligt att det vid tiden för kammarrättens prövning finns skäl för att 61-åringens vapentillstånd ska vara återkallat. Det har inte heller kommit fram att det finns något annat skäl att ifrågasätta hans lämplighet att inneha vapen.

Överklagandet ska därför bifallas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se