Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstol nekar kvinna ersättning för privat försvarare

Nyheter
Publicerad: 2019-11-19 07:15
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

En rattfylleridömd kvinna nekas ersättning för anlitande av privat försvarare.
Anledningen är bland annat att hon inte varit frihetsberövad eller att några andra åtgärder av brådskande karaktär aktualiserats.

Den 54-åriga kvinnan åtalades för rattfylleri sedan alkoholkoncentrationen i hennes utandningsluft i samband med bilkörning uppmätts till 0,70 milligram per liter. Körningen skedde den 2 juni 2018 i Vellinge kommun.

Hon dömdes för grovt rattfylleri till skyddstillsyn i tingsrätten vilket fastställdes i hovrätten. Den tilltalade begärde ersättningen för den advokat hon anlitat som privat försvarare. Advokaten arbetade med fallet under flera månaders tid. Advokaten blev senare utsedd till offentlig försvarare och fick ersättning för det med 12 464 kronor i tingsrätten.

Krävs att det varit fråga om arbete av skyndsam karaktär

Malmö tingsrätt konstaterade att eftersom kvinnan fälldes saknades det skäl att på grund av frikännande dom tillerkänna henne ersättning för den privata försvararen. Kvinnan gjorde ändå gällande att ersättning skulle utgå också i händelse av fällande dom.

För att ersättning, i ett fall som det aktuella, ska utgå även för denna tid krävs, enligt tingsrätten, att det varit fråga om arbete av skyndsam karaktär – till exempel i det fall någon är frihetsberövad eller det varit fråga om andra tvångsmedel – och att det i nära anslutning till att arbetet utförts framställts en begäran om offentlig försvarare (jfr RH 2004:85).

Tingsrätten konstaterade dock att den tilltalade inte varit frihetsberövad och att några andra åtgärder av brådskande karaktär inte aktualiserats. Vidare konstaterades att tingsrätten i juni 2018 avslog den tilltalades begäran om offentlig försvarare, vilket inte överklagades.

Arbetat under flera månader med fallet

Av ingiven kostnadsräkning kan utläsas att advokaten utfört arbete under flera månaders tid men, vilket framgår av handlingarna i målet, att det var först i mitten på november 2018 som det begärdes att hon skulle utses till offentlig försvarare, det vill säga till och med efter den första huvudförhandlingen ställdes in.

Sammantaget ansåg tingsrätten att det därför saknas förutsättningar för att ersättning ska utgå för den tid advokaten varit privat försvarare.

I hovrätten hade kvinnan bytt offentlig försvarare som fick ersättning av allmänna medel med 20 068 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se