Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Biträdesersättning för tidsspillan blir fråga för HFD

Nyheter
Publicerad: 2022-10-28 12:44
Högsta förvaltningsdomstolen Foto: Carl Johan Erikson
Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om ett offentligt biträde kan förväntas använda restiden för arbete vid bedömningen av rätten till ersättning för tidsspillan. I målet begärde biträdet ersättning för tio timmars tidsspillan avseende resa mellan hemmet och ett SiS-boende. Kammarrätten ansåg att åtminstone hälften av tiden borde ha ägnats åt arbete.
Redan kund?