Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Banktjänsteman prickas – bröt mot sekretessregler på tågresa

Nyheter
Publicerad: 2022-09-13 09:12
Gengrebild med affärsresenärer på SJ-tåg. Foto: SJ

När bankrådgivaren arbetade på sin laptop under tågresan kunde utomstående medresenärer öppet se ett flertal uppgifter från kundärendet som omfattas av banksekretess.
Med hänsyn till att det handlar om en engångsföreteelse kan dock påföljden stanna vid erinran, anser SwedSecs disciplinnämnd.

Ett anslutet företag anmälde en av sina licenshavare till SwedSecs disciplinnämnd för brott mot interna instruktioner om informationssäkerhet. 

Det har visat sig att licenshavaren, som är anställd som Private Banker, utan skärmskydd har arbetat med kundrelaterade uppgifter på sin dator i samband med en tågresa. Obehöriga personer har därför kunnat se uppgifter som omfattats av banksekretess.

Anonym anmälan

Saken uppdagades när arbetsgivaren tog emot en anonym anmälan från en person som färdats på samma tåg. Samtliga uppgifter på skärmen hade varit fullt synliga för andra medresenärer och anmälaren sade sig ha kunnat se namn, personnummer och arbetsgivare på kunder som ansökt om kredit.

Incidenten har fått arbetsgivaren att tilldela licenshavaren en skriftlig varning, men man säger sig ha fortsatt förtroende för honom i hans roll. Även den kund som drabbats har informerats och säger sig ha fortsatt förtroende för både licenshavaren, företaget och branschen i stort.

”Generell mycket noga”

Licenshavaren har i ett yttrande djupt beklagat det inträffade och medgett att han vid det aktuella tillfället hanterat ett brådskande kundärende på tåget. Han brukar inte arbeta i offentliga miljöer och har därför inte något skärmskydd, men han är generellt sett mycket noga med banksekretessen, uppger han.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar nu att licenshavaren bevisligen har brutit mot företagets instruktioner om informationssäkerhet, som har stöd i lag. I och med att det har handlat om en engångsföreteelse kan dock påföljden stanna vid en erinran. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: