Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat vinner mål om kostnadsräkning i HD

Nyheter
Publicerad: 2022-09-01 11:47
Foto: DJ

Advokatens följebrev blev varken aktbilagerat eller tillfört akten och hovrätten nekade därför prövningstillstånd i vårdnadsmålet utan att ge honom chans att komma in med kostnadsräkning.
Högsta domstolen beslutar nu att återförvisa ärendet med hänsyn till underinstansens förbiseende.

När advokaten i egenskap av ombud och rättshjälpsbiträde överklagade vårdnadsdomen från Solna tingsrätt skrev han i ett följebrev att han förbehöll sig rätten att komma in med en kostnadsräkning innan målet avgjordes. 

Förbiseende

Trots det beslutade Svea hovrätt att inte meddela prövningstillstånd, utan att advokaten fick möjlighet att komma in med kostnadsräkning.

Det framgår av en anteckning som hovrätten gjort dagen efter beslutet att neka prövningstillstånd att följebrevet av förbiseende varken aktbilagerats eller tillförts akten.

Eftersom hovrätten borde ha gett advokaten möjlighet att inkomma med kostnadsräkning återförvisas ärendet nu till hovrätten av Högsta domstolen. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: