Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas – sakägaruppdrag grundade intressekonflikt

Nyheter
Publicerad: 2022-10-18 13:32
Foto: Helena Landstedt / TT /
Advokatens mångåriga arbete som sakägarrepresentant har utgjort advokatverksamhet och medfört en lojalitetsplikt. När en annan förening i egenskap av medlem gett advokaten i uppdrag att överklaga ett stämmobeslut har det därför funnits en intressekonflikt som borde fått henne att avstå uppdraget, enligt Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Redan kund?