Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat prickas efter inlägg på Instagram om att hon längtar hem

Nyheter
Publicerad: 2019-11-04 14:17
Foto: Gorm Kallestad / TT

En advokat får nu en erinran efter att ha lagt ut flera inlägg på Instagram, som enligt Advokatsamfundets disciplinnämnd inte är förenliga med god advokatsed.
”I wanna go home” skrev hon bland annat under en pågående rättegång.

Enligt nämndens beslut anmäldes advokaten av en ”grupp anonyma advokater” som menade att hon på sociala medier ”lagt ut filmer med ett innehåll som de inte upplevt vara i enlighet med Advokatsamfundets regler kring sekretess, måttfullhet och integritet.”

Bland annat hade advokaten taggat ett inlägg med ”I Wanna go home! #Stockholm #dag3av8 #missmykids #lawyeronduty #falun #försvarsadvokat #dreamteam”.

”Privat konto”

Advokaten försvarade sig med att inlägget var publicerat på ett privat konto, och inte direkt kopplat till hennes yrke som advokat.
”Av dessa tre videor som rör hennes yrke har hon inte på något sätt brutit mot tystnadsplikten, klientlojaliteten, sekretessen eller annan advokatetisk regel så som anförts.”

Inlägget där hon uppgav att hon ”Wanna go home” handlade, uppgav advokaten, främst om att hon var iväg och arbetade i Falun i flera dagar långt mål och att hon saknade sina barn.
– Jag har svårt att se hur detta kan uppfattas som stötande.

Klienten gillade inlägget

Hon uppger också att den klient hon företrädde i den aktuella rättegången följde henne på Instagram, och hade ”gillat” inlägget.

Advokaten har också uppgett att hon tycker att det faktum att anmälan mot henne skett anonymt är ”något märkligt och det gör att syftet kan ifrågasättas.”
– Det är, om det stämmer att det är en grupp advokater som ligger bakom, heller inte vidare kollegialt.

Negativt påverka allmänhetens förtroende

Advokatsamfundet skriver i sitt beslut att det av Advokatsamfundets ”Policy för advokaters användning av sociala medier” framgår att ”Advokatens uttalanden bör alltid vara sanna, etiskt försvarbara och förenade med gott omdöme och respekt för andra människor.

Advokaten ska vara vidare vara ”förvissad om att hans eller hennes användande av sociala medier inte negativt påverkar klienters eller allmänhetens förtroende för advokaten eller advokatkåren som helhet.”

Tilldelas erinran

Och enligt nämndens uppfattning uppfyller advokatens inlägg på Instagram inte dessa krav.
Som exempel nämner man uttalandet ”I Wanna go home!” under pågående huvudförhandling som man menar negativt kan påverka uppfattningen om hennes sätt att fullgöra sitt uppdrag och därigenom indirekt påverka allmänhetens förtroende för advokatkåren.
Genom publiceringen har advokaten därför brutit mot god advokatsed och tilldelar henne en erinran.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut: