Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Krönikor

”Jag hade gärna velat intervjua även åklagarna – men det finns fler böcker att skriva…”

”Att skydda barnets intressen är inte att tro att man kan gissa vad som rör sig i barnets huvud”

”Compliance – inte okontroversiellt att utländska regler får rucka på principer inom svensk arbetsrätt”

”Många seniora jurister vill byta jobb – men i Sverige är man så rädd för att anställa mogna personer”

”Regeringens spariver har redan slagit till hos domstolarna vid byte av offentlig försvarare”

”Efter denna internationella fusion tänkte jag på Madeleine Leijonhufvuds gamla visdomsord”

”Stolthet och fördom mot sociala medier kan leda till felaktig rättstillämpning”

”Det är väldigt konstigt att Högsta domstolen skyddar skurkar på det här sättet”

”HD nationaliserar Europakonventionen och ger besked om en ny arbetsordning till alla domare”

...

”En korrekt redovisning hade krävt en ordentlig rättslig analys – vilket skattedomstolen ville undvika”

”You have the right to remain silent… men då kanske du inte får det jobb som du har sökt”

”Det finns ett allmänintresse i att de journalister som JK har åtalat fälls för brott mot tystnadsplikten”

”Ne bis in idem – vad EU-domstolen inte sa i Haparandamålet…”

”Ska rätten till försvarare bli en fråga om ekonomi – när polis och åklagare har fått ökade resurser?”

”Att skapa moral (rättvisa) utan att moralisera (döma) – medling kan gagna båda parterna”

”Jag möter föräldrar som känner maktlöshet – utan insyn eller möjlighet att vara delaktig för sitt barn”

”Har alla spanjorer blivit rika – eller finns det inte längre några tvister som kräver prövning?”

”Kunskapsföretag – skydda era tillgångar med värvningsförbud i stället för konkurrensklausul”

”Den nakna kvinnan hade rätt att få vara ensam utan dold kamera – domen är obegriplig”

”Den främsta fördelen med att vara advokat är att ni har egna fikarum på domstolarna”