Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Krönikor

”Att skapa moral (rättvisa) utan att moralisera (döma) – medling kan gagna båda parterna”

”Jag möter föräldrar som känner maktlöshet – utan insyn eller möjlighet att vara delaktig för sitt barn”

”Har alla spanjorer blivit rika – eller finns det inte längre några tvister som kräver prövning?”

”Kunskapsföretag – skydda era tillgångar med värvningsförbud i stället för konkurrensklausul”

”Den nakna kvinnan hade rätt att få vara ensam utan dold kamera – domen är obegriplig”

”Den främsta fördelen med att vara advokat är att ni har egna fikarum på domstolarna”

”Ekonomisk kris får regeringar att sluta sig – men det är i kristider vi behöver offentligheten”

”Juridiken sätts ur spel när socialtjänsten utreder, omhändertar, processar och verkställer…”

”Om man som jurist har något på hjärtat ska man inte banga för att släppa fram det – bara skriv!”

Svensk advokat i Barcelona om krisen: ”EU kräver att spanska sparare ska stå för bankernas förluster”

”Uppsägning på grund av personliga skäl – en provocerande arbetsmiljöfråga?”

”Klagoinstans för felaktiga domar – här har 80 procent av de nya rättegångarna lett till frikännande”

”Cirkelresonemang när hovrätten inte beviljar skadestånd för ostridig grundlagskränkning”

”Mannen säger: Du kan också få jobb på en juristfirma – om du inte ser ut som en terrorist”

”JO kommer i förebyggande syfte att besöka platser där människor hålls frihetsberövade”

”Förbered klienterna på ökade krav på konsekvensanalyser från fackförbunden”

”Utveckla din personliga lönsamhet – strävan är att betrakta även kollegor som klienter”

”Oavsett vad ministern säger så är det inte frivilligt att ansluta sig till grundlagen”

”För USA:s väljare är brottsligheten inte ett viktigt problem – och presidentkandidaterna instämmer…”

”Paradigmskifte för de regler som från början betraktades som närmast rättshaveristiska i Sverige”