Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förtroendet för polisen ökar men fler uppger att de utsatts för brott

Branschbevakning
Publicerad: 2019-10-08 09:46
Foto: Johan Nilsson / TT /

Allt fler personer uppger att de har stort förtroende för polisen.
Förtroendet har de senaste året ökat från 42 till 52 procent.
Samtidigt har den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat.
Nästan varannan ung kvinna uppger att de tagit en annan väg på grund av oro för brott.
Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Mellan 2017 och 2019 har förtroendet för polisen ökat från 42 till 52 procent.
– Det är positivt att förtroendet för polisen ökar, och även förtroendet för resterande myndigheter som vi frågar om, har ökat igen efter en minskning 2017, säger Maria Molin, projektledare, Brå.

Flest utsatta för hot

Däremot har den så kallade självrapporterade utsattheten för alla brott mot enskild person ökat jämfört med 2017, bortsett från fickstöld och sexualbrott. Hot är den brottstyp som flest uppger att de har utsatts för (9,1 %) under 2018, och det är en tydligt uppåtgående trend de senaste fyra åren.

Skillnaderna vad gäller utsatthet för brott är stor mellan män och kvinnor, och också i olika åldersgrupper.
Män 16-19 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för misshandel, (11,7 %) under 2018, medan kvinnor i åldern 20-24 år är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för sexualbrott (34,4 %).

Stora skillnader

Även sett till otrygghet och oro är det stora skillnader. Nästan varannan ung kvinna (45 %) i åldern 20-24 år har, mycket eller ganska ofta, tagit en annan väg på grund av oro för brott, vilket kan jämföras med 14 procent av männen i motsvarande åldersgrupp.

– Att tillvaron begränsas är en allvarlig konsekvens av oro för att utsättas för brott som främst drabbar de enskilda kvinnorna, men i förlängningen är det ett problem för oss alla, om målet är att vi ska ha ett jämställt samhälle, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Officiell statistik

NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på post- och webbenkäter till ett urval på 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut: