Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sju månaders uthyrning i andra hand räcker – förlorar hyresrätt

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-09-26 07:35
Genrebild Foto: Hasse Holmberg / TT

Svea hovrätt anser, till skillnad från hyresnämnden, inte att kvinnan har hyrt ut sin hyreslägenhet i Göteborg i flera år utan tillstånd. En otillåten andrahandsupplåtelse har dock pågått under cirka sju månaders tid – och fortsatt även efter att kvinnan sagts upp. Kvinnans avtalsbrott har därför varit så allvarligt att hyresavtalet ska upphöra.

Ett bolag som sagt upp en kvinnas hyresavtal avseende en 80 kvadratmeter stor hyreslägenhet i Gamlestaden i Göteborg yrkade i Hyresnämnden i Göteborg att avtalet inte skulle förlängas. Värden stödde sitt upphörsyrkande dels på att kvinnan inte bor i lägenheten, dels på att hon hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillstånd – något som kvinnan i båda fallen förnekade.

”En rad andra personer”

Värden hänvisade vid sammanträdet i hyresnämnden bland annat till besök som gjorts av både Störningsjouren och Polisen, där kvinnan genomgående inte befunnit sig på plats, men där en rad andra personer funnits i lägenheten. I samband med en vattenläcka hade det enligt värden dröjt innan personal fick komma in i lägenheten – och inte heller vid detta tillfälle fanns kvinnan själv på plats. Grannen ”vägg i vägg” vittnade samtidigt om ”en ständig ström av olika människor som bott kortare tid i prövningslägenheten” – samtidigt som hon bara sett till kvinnan under det första sex månaderna av den treårsperiod som de bott grannar.

Åläggas att flytta

Nämnden ansåg också att värden hade lyckats visa att kvinnan inte själv uppehållit sig i lägenheten, utan att alla de personer som beskrivits i vittnesmålen hade fått bruka prövningslägenheten självständigt. Kvinnan ansågs samtidigt ha använt lägenheten i ”en mycket begränsad utsträckning eller sedan en tid tillbaka inte alls”. Det självständiga brukandet hade pågått under ”i vart fall ett par år” – en tidsrymd som gjorde att det inte kunna anses oskäligt mot kvinnan att hyresavtalet upphörde. Nämnden beslutade därför att hyresavtalet inte skulle förlängas utan att kvinnan skulle åläggas att flytta – trots att hon inte tidigare fått någon rättelseanmaning av värden.

Kvinnan överklagade men förlorar nu förlängningstvisten även i Svea hovrätt.

Andrahandsuthyrning bevisad

De skäl till att ett flertal andra personer har vistats i lägenheten som kvinnan har lämnat ger enligt domstolen intryck av att vara ”tillrättalagda” och är också motbevisade av värden. Hovrätten anser samtidigt inte att det är bevisat att en olovlig andrahandsuthyrning har pågått så länge som hyresnämnden funnit, det vill säga i flera år.

”Olovligt”

Prövningslägenheten har enligt hovrätten varit olovligt uthyrd i andra hand under perioden november 2017 – maj 2018 – samtidigt som de kan ha skett avbrott i uthyrningen. Samtidigt framgår det att kvinnan har fortsatt med upplåtelsen även efter hyresvärdens uppsägning, som varit ett uttryck för att värden inte accepterade uthyrningen. Vid en sammanvägd bedömning framstår kvinnans avtalsbrott därför som så allvarligt att det inte är oskäligt mot henne att hyresavtalet upphör – något som gör att överklagandet nu avslås. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se