Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Säpo nekar kvinna uppgift om det finns uppgifter om henne

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2021-04-14 10:53
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

En kvinna har inte rätt att få ut en uppgift rörande om Säkerhetspolisen har en personakt om henne eller inte.
Kammarrätten håller nämligen med myndigheten om redan uppgiften om att en person är registrerad eller inte hos Säkerhetspolisen normalt omfattas av sekretess.

En kvinna begärde hos Säkerhetspolisen att få ta del av handlingar och uppgifter rörande henne själv som eventuellt kan finnas hos myndigheten. Hon fick dock avslag på sin ansökan med hänvisning till att den typen av uppgifter är sekretesskyddade enligt 8 kap. 2 § första stycket och andra stycket 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Uppgifterna hänför sig nämligen till sådan verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter och sådana uppgifter får inte röjas om det inte står klart att det kan ske utan att den framtida verksamheten skadas. 

Endast i speciella fall

I beslutet framhåller myndigheten även att underrättelseverksamhetens natur är sådan att det endast i speciella fall kan komma i fråga att lämna ut uppgifter om att en person är registrerad eller inte hos Säkerhetspolisen. Normalt gäller därför sekretess för uppgift om huruvida sökanden förekommer eller inte i underrättelseverksamheten.

Kvinnan överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och gjorde gällande att hon var övertygad om att Säkerhetspolisen har en akt om henne och att hon på grund av sin ålder inte kunde tänka sig att hon utgör en säkerhetsrisk.

Rätten ser dock ingen anledning till att frångå myndighetens bedömning utan konstaterar bara att redan uppgiften om en person är registrerad eller inte hos Säkerhetspolisen normalt omfattas av sekretess. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se