Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Högsta domstolen

Offentlig försvarare får prövningstillstånd i fråga om merkostnader

Dömd fortkörare beviljas prövningstillstånd

HD nekar PT i mål om jakt- och fiskerätt

Kränkningsersättning vid inbrott – trots att ingen var hemma

Inget PT i mål om utmätning av pantbrev och fastighet

Prövningstillstånd i mål om synnerligen grov misshandel

HD: Fortsatt häkte för folkmordsmisstänkt

HD oenig om ersättning till trafikskadad

HD återförvisar mål om skadeståndsskyldighet för revisionsbyrå

Skattetillägg och dubbelbestraffning: Enskilda får aldrig offras av systemskäl

HD uttalar sig om skuldsanering

HD uttalar sig om återvinning i konkurs