Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinna kan ha misstagit sig om könet – våldtäktsdömd man frias

Straffrätt
Publicerad: 2021-02-17 14:11
Hovrätten för Nedre Norrland

En dömd 38-årig man frias nu i hovrätten från våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt på en väninna.
Kvinnan har inte varit helt säker på om hon låg på mage eller stod på knä när hon kände något nudda hennes blottade underliv.
Det kan därför inte uteslutas att hon misstagit sig och att det hon kände var något annat än mannens kön.

Den 38-årige mannen åtalades vid Gävle tingsrätt för våldtäkt på en kvinna i oktober förra året.
Av utredningen framgick att mannen och kvinnan hade känt varandra sedan tidigare efter att ha träffats på en utbildning där mannen var lärare och kvinnan elev.

Efter en tid hade de blivit vänner och 38-åringen hade stöttat målsäganden när hennes far blev sjuk. De hade innan den påstådda våldtäkten sovit över hos varandra flera gånger och delat säng, dock bara som vänner. Relationen hade inte varit sexuell.

Hävdade att hon varit intresserad av BDSM

Den aktuella oktoberkvällen 2020 hade de mötts upp, efter att mannen varit på fest och kvinnan avslutat ett sent arbetspass. De slog följe till kvinnans bostad där de så småningom hamnade i kvinnans säng. Vad som därefter hände rådde det delade meningar om. Åklagaren påstod att 38-åringen, genom att trycka sin penis mot kvinnans blottade underliv, genomfört ett samlag med kvinnan utan dennas frivilliga delaktighet.
Enligt tingsrätten hade kvinnan lämnat en klar, detaljerad och motsägelsefri berättelse. Den hade över tid dessutom i allt väsentligt varit oförändrad vid en jämförelse med de uppgifter hon lämnat till vänner och till sin mor i sms.

Samtidigt hade även 38-åringen lämnat en detaljerad och sammanhängande berättelse. Frågan var dock om berättelsen var konsekvent och motsägelsefri. Det händelseförlopp som mannen beskrev innehöll våldsinslag, då kvinnan vid tidigare separat tillfälle uppgett att hon var intresserad av BDSM.

Sex med våldsinslag ställer särskilda krav på att motparten ger klart uttryck för sin vilja att medverka, betonade tingsrätten. Målsäganden hade inte muntligen gått med på något sexuellt umgänge, vare sig mjukt eller hårt. Tvärtom hade hon enligt domstolen genom sitt sätt att agera visat att hon inte ville. Redan 38-åringens egna uppgifter styrkte detta.

Dömdes för våldtäkt i tingsrätten

Dessutom talade de armbågar kvinnan gav mannen starkt för att hon i slutskedet av händelseförloppet varit ordentligt försvarsberedd. Sammantaget måste det ha stått klart för 38-åringen att kvinnan inte deltog frivillig.
Mannen dömdes därför för uppsåtlig våldtäkt till två års fängelse och ålades betala 115 000 kronor plus ränta i skadestånd till kvinnan.

Både åklagaren och 38-åringen överklagade domen till Hovrätten för Nedre Norrland.

Inte känts som en hand eller annan kroppsdel

Avseende påståendet att mannen genomfört ett samlag med kvinnan genom att trycka sin penis mot hennes blottade underliv gör hovrätten följande bedömning.

Kvinnan har i förhör berättat att de båda var nakna när hon kände mannens kön mot öppning av sitt kön i någon sekund. Mannen ska därefter ha dragit upp henne så att hon hamnade på alla fyra med honom ståendes på knä bakom sig. Beröringen hade inte känts som en hand eller annan kroppsdel, utan just som en penis.
Hovrätten anser inte att det finns anledning att misstro att kvinnan har upplevt en beröring på sitt kön och att hon uppfattat det som att det var 38-åringens kön hon kände.

Mannen frias helt i hovrätten

Målsäganden är dock inte helt säker på om hon låg på mage eller stod på knä det detta skedde. Det rörde sig dessutom en mycket kortvarig beröring, vilket kan ha bidragit till att kvinnan inte har kunnat beskriva närmre vad hon kände för något.

Med beaktande av de höga beviskrav som gäller i brottmål kan det därmed inte uteslutas att kvinnan har misstagit sig och att det hon kände var något annat än 38-åringens kön, bedömer hovrätten och friar mannen från åtalet i sin helhet. (Blendow Lexnova).


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se