Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Baker McKenzie. den 12 februari, 2021

Pandemin bromsade kinesiska investeringar 2020

De utgående kinesiska M&A-affärerna minskade kraftigt 2020. I Sverige sjönk de kinesiska M&A-affärerna från 1,25 miljarder USD 2019 till 719 miljoner USD 2020. Det visar en ny rapport som advokatbyrån Baker McKenzie har tagit fram tillsammans med analysföretaget Rhodium Group.

Det totala värdet på de utgående kinesiska M&A-affärerna sjönk med hela 45 procent globalt under 2020, jämfört med 2019, från 53 miljarder USD 2019 till 29 miljarder USD 2020. Detta är den lägsta nivån sedan 2008.

De kinesiska direktinvesteringarna till EU sjönk till 7,5 miljarder USD 2020, en nedgång med 44 procent jämfört med 2019. Däremot ökade de kinesiska direktinvesteringarna med mer än en tredjedel till Nordamerika, till 7,7 miljarder USD. De utländska direktinvesteringarna till Kina uppgick till liknande nivåer helåret 2020 som 2019.

Trenden för utgående kinesiska direktinvesteringar har varit nedåtgående sedan 2017. Under 2020 har den globala pandemin kraftigt dämpat takten i investeringar som kinesiska företag har genomfört under året. 2020 kommer sannolikt att utgöra botten för utgående kinesiska investeringar, enligt rapporten.

– Kinas återinförande av kontroll av utgående investeringar, ökad regulatorisk screening av kinesiska investeringar i många delar av världen, geopolitiska spänningar samt covid-19-pandemin har hållit tillbaka kinesiska investeringar. Men förbättrade politiska och makroekonomiska förhållanden kommer troligtvis att ändra den här nedåtgående trenden, säger Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm.

– Incitamenten för kinesiska företag att investera på marknader i Europa och Nordamerika är fortfarande starka och flera variabler, inklusive högre nivåer av investeringar från västerländska företag till Kina, kan bidra till större affärer i båda riktningarna 2021, säger Anders Fast.

 

Kraftig nedgång av M&A-affärer till Sverige

I Sverige uppgick de kinesiska M&A-affärerna till 719 miljoner USD totalt 2020. Det kan jämföras med 2019, då de kinesiska M&A-affärerna uppgick till 1,25 miljarder USD.

Det europeiska land som erhöll kinesiska investeringar till störst värde under 2020 var Tyskland, följt av Frankrike och Polen, och därefter Sverige. Det kan jämföras med 2019 då Sverige var det land som erhöll tredje mest kinesiska investeringar.

De två största kinesiska investeringarna som gjordes i Sverige under 2020 var Evergrande Health Industry Group Limiteds förvärv av återstående 17,6 procent av ägandet i elbilstillverkaren National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) samt CITIC Capitals förvärv av 60 procent av LELO Group, som tillverkar intima livsstilsprodukter.

– Vi ser fortfarande ett stort intresse för nordiska bolag, framförallt teknikbolag. På lite längre sikt räknar vi med att Norden kommer att vara fortsatt attraktivt för kinesiska direktinvesteringar. Här finns många spännande tillväxtföretag, säger Anders Fast.

 

Investeringar mellan EU och Kina

Investeringsavtalet mellan EU och Kina, CAI-avtalet (Comprehensive Agreement on Investment), innebär att den kinesiska marknaden öppnas mer för europeiska företag, och även att kinesiska företag får större tillträde till den europeiska marknaden, som dock redan har varit öppen för kinesiska investerare.

– Detta sänder en stark signal om att kinesiska investeringar är välkomna i Europa, vilket sannolikt kommer att påverka investerarnas psykologi positivt och bidra till att kinesiska direktinvesteringar i Europa ökar, säger Anders Fast.

– Övergången till en ny amerikansk administration bidrar också till att skapa bättre globala förutsättningar för kinesiska företag, jämfört med de senaste fyra åren.

 

Baker McKenzie har tillsammans med Rhodium Group kartlagt investeringarna under januari-december 2020. För mer information, se:
https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2021/1/pandemic-slows-chinas-global-deal-making-in-2020

 

Kontakt

Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie Stockholm
Telefon: 08-566 177 92
E-post: anders.fast@bakermckenzie.com

Viktor Backemar, Marketing & Communications Manager, Business Development, Baker McKenzie Stockholm
Telefon: 0790-65 38 14
E-post: viktor.backemar@bakermckenzie.com


Dela sidan:
Skriv ut: